Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsens adresser

Her kan du finde vores faxnummer samt vores besøgsadresser. Her kan du også finde ud af, hvad din lokale fødevareafdeling eller veterinærafdeling hedder.

​​​​Find din kontrolenhed ved at indtaste dit postnummer:


Indtast Postnr.:   

Ko​ntakt

Fødevarestyre​​lsen opfordrer alle samarbejdspartnere til i videst muligt omfang at erstatte papirp​ost med e​​-post. Fødevarestyrelsen kan modtage dokumenter fra gængse kontrolpro-​grammer og i pdf-format.

Du kan kontakte Fødevarestyrelsen her. Du kan fx sende en ansøgning, spørge til foder, klage over dårlige fødevarer eller over en afgørelse fra Fødevarestyrelsen.

H​vis mailen indeholder fortrolige oplysninger, anbefaler vi, at du bruger sikker e-post.

Læs mere om sikker e-post

Breve ti​​l Fødevarestyrelsen

Brev​​e til Fødevarestyrelsen skal sendes til vores hovedkontor i Glostrup:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup​

Breve, der sendes til o​​venstående adresse, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Fødevarestyrelsens journalnummer
  • Enhed (kontrolenhed)
  • Sagsbehandler (navn eller initialer)

Dette bedes oplyst i brevet, så vi i Fødevarestyrelsen nemt kan viderefordele de indsendte breve til de re​​tte personer/afdelinger her i Fødevarestyrelsen.

Al post til Fødevarestyrelsen skal sendes til ovenstående adresse. Der er dog nogle få undtagelser:

  • Prøver skal direkte til laboratorierne – find adresserne til laboratorierne her
  • Importcertifikater skal sendes til de relevante fødevareafdelinger
  • Forhåndsanmeldelser og CVED’er skal sendes til den relevante fødevarekontrolenhed eller grænsekontrol​

F​​ax

Alle ​​faxer til Fødevarestyrelsen modtages i hovedkontoret i Glostrup og fordeles herfra til medarbejdere landet over.

+45 72 27 65 01​​

Besøgsa​​dresser

​Hoved​kontoret
Kødkontrollen​
Fødevareenheder
Veterinærenheder
Laboratorier
Grænsekontrolsteder
Fødevarerejseholdet
Veter​inærr​ejseholdet

Ændret 5. september 2022