Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler gælder for mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter?

​Ud over de generelle mærkningsregler, gælder der særlige regler for mærkning af fisk og fiskevarer. Der skal blandt andet oplyses om artens handelsbetegnelse, det videnskabelige navn, produktionsmetode og fangstområde.

Fiskevarer og akvakulturprodukter omfattet af de særlige mærkningskrav De særlige mærkningsregler gælder for de fiskevarer og akvakulturprodukter, som afsættes i EU, uanset varernes oprindelse, og reglerne omfatter også færdigpakkede varer. Reglerne gælder for de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af listen over handelsbetegnelser i næste boks og KN-koderne i den kombinerede toldnomenklatur (hos SKAT) fx: • levende fisk • fisk, fersk, kølet eller frosset, evt. filet, evt. hakket • fisk tørret, saltet eller i saltlage • fisk røget, evt. kogt før eller under røgningen • krebsdyr, evt. afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage • krebsdyr med skal, kogt, evt. kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage • bløddyr med eller uden skal, levende, ferske kølede frosne, tørrede, saltede eller i saltlage • tang og andre alger Artens handelsbetegnelse og det videnskabelige navn skal anføres Ved salget til den endelige forbruger skal artens handelsbetegnelse og den videnskabelige betegnelse anføres. Ifølge EU lovgivning skal handelsbetegnelserne være på medlemsstaternes officielle sprog. Særligt om mærkning af escolar og oliefisk/smørmakrel Det er kun fisk af familien Stromateidae, der må markedsføres under betegnelsen ”smørfisk”. Fisk fra familien Gempylidae, herunder Escolar (Gempylidae flavobrunneum) og oliefisk/smørmakrel (Ruvettus pretiosus) må ikke markedsføres som smørfisk. Disse skal markedsføres med varebetegnelsen ”escolar” henholdsvis ”smørmakrel”/”oliefisk” samt det latinske navn. Produktionsmetode skal oplyses i forbindelse med handelsbetegnelsen Produktionsmetoden, d.v.s . saltvandsfiskeri, ferskvandsfiskeri eller opdræt, skal oplyses i forbindelse med handelsbetegnelsen med en af følgende angivelser: • "…fanget…" • "…fanget i ferskvand…" • "…opdrættet…" Fiskens fangstområde samt fiskeredskabskategori skal oplyses Fiskeriet efter især vandrende fisk kan strække sig over store områder. Den obligatoriske angivelse af fangstområdet retter sig derfor imod store havområder. Hvis fiskeproduktet tidligere har været frosset skal det angives på mærkningen Hvis fiskevarer eller akvakulturprodukter har været nedfrosset og som sælges som optøede, skal der i mærkningen være anført ordet ”optøet”. Ved nedfrysning forstås fiskevarer og akvakulturprodukter, som har været opbevaret ved -18 grader eller derunder. Oplysninger på færdigpakkede vs. ikke-færdigpakkede produkter For færdigpakkede fiskevarer og akvakulturprodukter: • ovenstående oplysninger skal angives på selve mærkningen af produktet, undtagen det videnskabelige navn, som må angives på skilt, tavle eller lignende. • oplysningen om det videnskabelige navn skal være umiddelbart tilgængeligt for forbrugeren. Det kan evt. ske ved, at butikken har en standardplakat med de latinske navne hængende fremme i butikken. • Datoen for mindste holdbarhed, hvor dette er relevant For ikke-færdigpakkede fiskevarer og akvakulturprodukter: • oplysningerne kan angives på skilte, plakater eller lignende. • oplysningerne skal være entydige og umiddelbart tilgængelige for forbrugeren. Det kan evt. ske ved, at butikken har en standardplakat med de latinske navne hængende fremme i butikken. • Datoen for mindste holdbarhed, hvor dette er relevant Når en blanding af forskellige arter udbydes til salg, skal ovenstående oplysninger anføres for hver art. Oplysninger om fisk der sælges på restaurant og lignende De ovenstående oplysninger skal ikke gives ved salg af fisk/akvakulturprodukter på restaurant o.lign, da reglerne ikke omfatter denne form for afsætning. Restaurationerne har imidlertid mulighed for frivilligt at give oplysningerne, da disse har fulgt fisken gennem de tidligere afsætningstrin. Ved salg af enkelte fisk/akvakulturprodukter direkte fra fiskekutteren eller akvakulturproducenten skal oplysningerne heller ikke gives. Vær også opmærksom på de generelle mærkningsregler De generelle mærkningsregler finder du i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, kapitel VI Rådets forordning 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik Kommissionens gennemførelsesforordning 404/2011 af 8. april 2011 Se lovgivningen på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Maerkning_og_markedsfoering_af_foedevarer_lovstof.aspx [Mærkning og markedsføring af fødevarer - lovstof] Vejledninger Du kan læse mere i denne vejledning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen (kap 15)] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm [Kommissionens FAQ om mærkning af fisk (på engelsk)] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Handelsnormer_varestandarder/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf [Kommissionens forbrugerguide om mærkningsoplysninger på fisk] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Maerkning_og_markedsfoering_af_foedevarer_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Handelsnormer_varestandarder/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf
Loading...
Ændret 6. september 2021