Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Jeg skal holde dyrskue, -udstilling eller andre arrangementer

​Dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, senest tre uger før det afholdes. Men der er yderligere regler alt efter, hvilke dyr der er tale om.

​​​​​​​​​Det er dit ansvar som arrangør at informere hver enkelt udstiller om reglerne.

Her kan du se hvilke regler, som gælder, for hver enkel dyreart, som skal samles​:​

Klovbærende dyr

 Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes​


Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger:


 • ​dato for samlingens afholdelse

 • samlingens formål

 • stedet for samlingens afholdelse

 • arrangøren af samlingen

 • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen

 • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge

 • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen


Skriv til fødevarestyrelsen elektronisk på Kontakt Fødevarestyrelsen.​

eller send et brev til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup


 Der skal være en tilsynsførende dyrlæ​​ge tilstede


Når klovbærende dyr udstilles, skal der være en tilsynsførende dyrlæge tilknyttet, som blandt andet syner dyrene inden de kommer ind på dyrskuet eller udstillingen.

Dyrskuer med klovbærende dyr må kun afholdes steder, der har et CHR-nummer, og flytninger til og fra skuet skal indberettes til CHR.​

Du kan indberette til CHR via landbrugsindberetning.dk


De fysiske forhold og pasning af dyrene​​

Under arrangementet skal der være de rigtige fysiske forhold til stede for dyrene. Dyrene skal passes, vandes og fodres efter deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov.
Læs mere i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.


 Undtagelser for 7/30 dages reglerne​​


7/30-dagesreglerne mindsker risikoen for hurtig spredning af smitsomme husdyrsygdomme hos klovbærende dyr.​  Her kan du se, hvilke regler der gælder i forbindelse med 7/30-dagesreglen for din besætning.​

Se her, hvordan du lever op til 7/30-dages reglen


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003​​


Fjerkræ

 Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes


Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger:


 • ​dato for samlingens afholdelse
 • samlingens formål
 • stedet for samlingens afholdelse
 • arrangøren af samlingen
 • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen
 • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge
 • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen

Skriv til fødevarestyrelsen elektronisk på Kontakt Fødevarestyrelsen.

eller send et brev til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup​

 Du skal føre optegnelser


Ved udstillinger og lignende samlinger af fjerkræ skal arrangøren af udstillingen føre optegnelser over det tilførte fjerkræ, herunder art, antal og ejers fulde navn og adresse. Arrangøren skal også føre optegnelser over salg med angivelse af arter, antal, mærkning og købers og sælgers navn og adresse.

Det fremgår af
§ 7, stk. 1 i bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ


 Send optegnelserne vedr. salg af fjerkræ til Fødevarestyrelsen


Kopi af optegnelser over salg af fjerkræ ved en udstilling skal efterfølgende sendes til Fødevarestyrelsen. Senest en uge efter arrangementet.

Send optegnelserne her


 Fjerkræ skal mærkes og vaccineres mod Newcastle Disease


 • ​Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås.

 • Arrangøren skal føre optegnelser over de tilførte duer eller fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse.

 • Deltagende fjerkræ, herunder duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion, jf. bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. Bemærk dog særlige undtagelser, jf. § i samme bekendtgørelse. Du kan finde bekendtgørelsen nederst på siden.

 • Arrangøren skal informere ejeren af det deltagende fjerkræ, herunder duer, om dennes pligt til at medtage gyldig vaccinationsattest for vaccination mod Newcastle disease/paramyxovirus.

 • Arrangøren skal, i forbindelse med, at det deltagende fjerkræ, herunder duer, ankommer til samlingen påse, at disse ledsages af en gyldig vaccinationsattest.

 • Arrangøren skal føre optegnelser over salg og anden omsætning med optegnelse over købers og sælgers navn og adresse. Hvis der udstilles ænder og gæs sammen med andet fjerkræ


Ænder eller gæs må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Dog kan samling ske, hvis arrangøren sikrer at en række betingelser er opfyldt:

Arrangøren skal ved ind- og udlevering af dyrene, ved placering af dyrene og ved håndtering af dyrene sikre:


 • ​at der ikke kan ske smitteoverførsel af aviær influenza (fugleinfluenza) mellem på den ene side ænder eller gæs og på den anden side andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Det skal herunder sikres, at voliere med ænder eller gæs placeres samlet i en gruppe, og volierer med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab placeres samlet i en anden gruppe.


Arrangøren skal ved udstilling, skuer og konkurrencer sikre:

 • ​at ænder eller gæs ved bedømmelser håndteres samlet som kategori og tidsmæssigt forskudt fra bedømmelse af andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab,

 • at dommeren foretager håndvask eller anvender og skifter engangshandsker mellem håndtering af henholdsvis ænder eller gæs og andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab,

 • at dommeren foretager skift af kittel eller tilsvarende mellem håndtering af henholdsvis ænder eller gæs og andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, og publikum ikke berører dyrene.


 De fysiske forhold og pasning af dyrene


Under arrangementet skal der være de rigtige fysiske forhold til stede for dyrene. Dyrene skal passes, vandes og fodres efter deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Læs mere i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.​


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr. 185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr. 674 af 14. juli 2003

Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ - nr. 1449 af 15. december 2009

Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza - nr. 522 af 6. juni 2012

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer


Hunde​​

 Fødevarestyrelsen skal ikke have besked


Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end hunde, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked.


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003


Katte​
 Fødevarestyrelsen skal ikke have besked


Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end katte, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked.


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003


Heste​

 Fødevarestyrelsen skal ikke have besked


Til arrangementer, hvor der ikke er andre dyrearter end heste​, skal Fødevarestyrelsen ikke have besked.


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003


Mere end én dyreart​

 Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes


Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • ​dato for samlingens afholdelse

 • samlingens formål

 • stedet for samlingens afholdelse

 • arrangøren af samlingen

 • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen

 • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge

 • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen

Skriv til fødevarestyrelsen elektronisk på Kontakt Fødevarestyrelsen.

eller send et brev til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup​ Der skal være en embedsdyrlæge tilknyttet


Når mere end en dyreart udstilles, skal der være en embedsdyrlæge tilknyttet, som kontrollerer forholdene.


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003


Andre dyrearter

 Du skal skrive til Fødevarestyrelsen, senest 3 uger før arrangementet holdes


​Skriv til Fødevarestyrelsen, enten pr. brev eller pr. e-mail, så vi har din besked senest 3 uger inden arrangementets afholdelse. Brevet eller mailen skal indeholde følgende oplysninger:


 • ​dato for samlingens afholdelse

 • samlingens formål

 • stedet for samlingens afholdelse

 • arrangøren af samlingen

 • dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen

 • ved tilførsel af klovbærende dyr: tilsynsførende dyrlæge

 • tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen


Skriv til fødevarestyrelsen elektronisk på Kontakt Fødevarestyrelsen.

eller send et brev til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup​​


 §§


Bekendtgørelsen om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr - nr.185 af 20. marts 2000

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr - nr.674 af 14. juli 2003
Ændret 19. juli 2022