Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risikoanalyse for små engrosvirksomheder

Alle fødevarevirksomheder skal lave en risikoanalyse. Det gælder også engrosvirksomheder - det vil sige virksomheder, der sælger til andre virksomheder. Til hjælp for dette har Fødevarestyrelsen et skema, som du finder her i guiden.

Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem: • Virksomhedens fødevareaktiviteter • Risici forbundet med aktiviteterne • Styringsmuligheder – dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne i sidste ende bliver syge af at spise maden. Det kan fx handle om transport, opbevaring og sikring af fødevarerne. Risikoanalysen giver dig på den måde et overblik over de kritiske kontrolpunkter (CCP’er) i din virksomhed - og hvordan de skal styres - og over gode arbejdsgange (GAG’er). Fødevarestyrelsen forventer, at alle fødevarevirksomheder, herunder små engrosvirksomheder, har en risikoanalyse. Din risikoanalyse skal være tilgængelig ved kontrolbesøg. Eksempler på små engros virksomheder: • Øl- og vanddepoter • Kaffelagre og kafferisterier • Frugt og grønt grossister • Oste og mælkelagre • Små engrosvirksomheder med lager uden produktansvar – lagerhoteller. • Engrosvirksomheder og kontorvirksomheder der samhandler fødevarer Risikofaktor du skal være opmærksom på ved samhandel Hvis dine varer fx indeholder følgende, skal du udfylde skemaet som en del af din risikoanalyse: • Nitrit - det kan fx være forskellige kødprodukter. Vær opmærksom på de danske særregler. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx [Se mere information om nitrit]. • Bisphenol A - fra fødevarekontaktmaterialer • Transfedtsyrer Eksempler på forhold, der skal risikovurderes eller indgå i skemaet, hvis de er relevante for din engrosvirksomhed • Hvis der er mulighed for kemiske, biologiske og fysiske forureninger af dine produkter. Dokumentation for analyseresultater med videre indgår som en del af risikoanalysen. Se eventuelt det store https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf [risikoværktøj] samt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf [tjekliste for kemiske forureninger]. • Hvis der er risiko for pesticidrester i dine produkter. • FKM – Plast overensstemmelseserklæring. Relevant, hvis du importerer og sælger fødevarekontaktmaterialer. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx [Se mere information om fødevarekontaktmaterialer]. • En leverandørerklæring. Din leverandør skal være kendt af de kompetente myndigheder i det pågældende land. • Mærkningsoplysninger. Risikoanalysen skal indeholde information om, hvordan varerne mærkes, når du sælger dem videre. • Tilsætningsstoffer. Har din virksomhed mulighed for, at kontrollere indholdet og mængden af tilsætningsstoffer i forhold til EU-listen, fx ud fra datablade? • Findes der særlig lovgivning på den pågældende fødevare, fx olivenolie, vin, mineralvand/kildevand, økologiske fødevarer, børnemad, kosttilskud, varestandarter på animalske produkter med mere. • Registrerede transportører. Du skal sikre dig, at din transportør er registreret. Se skemaet, forklaring til skemaet samt et eksempel på et udfyldt skema https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Risikoanalyseskema_smaa_engrosvirksomheder.docx [Download Fødevarestyrelsens skema til yderligere risikoanalyse for små engrosvirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Forklaring_til_risikoanalyseskema_smaa_engros.pdf [Download en vejledning til at udfylde skemaet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Eksempel%20på%20et%20udfyldt%20skema_lille%20engrosvirksomhed_kaffe.pdf [Download et eksempel på et udfyldt skema] - dette eksempel tager udgangspunkt i en mindre engrosvirksomhed, der importerer og sælger kaffe. §§ Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx [Lovstof og regler om egenkontrol] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nitrit-og-nitrat.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Fodevarekontaktmaterialer/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Risikoanalyseskema_smaa_engrosvirksomheder.docx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Forklaring_til_risikoanalyseskema_smaa_engros.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Eksempel%20på%20et%20udfyldt%20skema_lille%20engrosvirksomhed_kaffe.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx
Loading...
Ændret 19. januar 2022