Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan anmoder du om udarbejdelse af eksportcertifikater

Hvis du skal bruge et certifikat til eksport af levende dyr, avlsmateriale, fødevarer, foder og animalske biprodukter (ABP), og der ikke findes et certifikat, som opfylder tredjelandets importbetingelser, skal der udarbejdes et nyt. Her kan du læse om, hvordan du anmoder om dette.

​​​​​​

​​ Dit ansvar som eksportør

Du har som eksportør ansvaret for at skaffe gældende importkrav fra tredjelandsmyndighederne for det pågældende produkt. Du skal også skaffe eventuelle kontaktoplysninger til tredjelandsmyndighederne, såfremt der skal udarbejdes et nyt certifikat.

Du kan kontakte din importør, tredjelandets veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan evt. også henvende dig i din brancheforening og bede om hjælp.


 Anmodning om certifikatudarbejdelse

Send din anmodningen om certifikatudarbejdelse med tredjelandets myndighedskrav til Fødevarestyrelsen. 

Du kan også anmode din brancheorganisation om at fremsende kravene. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil vi bede om kravene. Fødevarestyrelsen udarbejder et udkast, når alle oplysninger er modtaget.

For nærmere oplysninger om udarbejdelsen kan du læse mere under Udarbejdelse af certifikater

Vær opmærksom på at du som eksportør bør forholde dig til, om du kan opfylde importkravene. Såfremt du ikke kan opfylde alle betingelserne eller du ønsker Fødevarestyrelsen skal forsøge at forhandle specifikke krav ud af certifikatet skal du gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på dette på anmodningstidpunktet.


 Når certifikatet er godkendt


Når certifikatet er endeligt godkendt lægges det i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, og Fødevarestyrelsen vil udarbejde evt. nødvendige baggrundserklæringer.

Tilmeld dig Nyhedsbrev om certifikatdatabasen – på den måde bliver du informeret, når der bliver lagt nye certifikater i databasen.


 §§


Denne guide er lavet på baggrund af lovgivning på eksportområdet. Se nærmere på lovstofsiden for eksport.

​​

Ændret 25. juli 2022