Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sælger du dine slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner

Kravene afhænger bl.a. af, hvilke og hvor mange slagtede dyr, du vil sælge, og hvor du vil sælge. I denne guide kan du navigere dig gennem reglerne. 

Vil du levere dit fjerkræ til et slagteri, eller selv slagte og sælge? Hvor mange slagtede fjerkræ vil du sælge? Hvor vil du sælge eller levere? Hvor vil du sælge? Du må i alt sælge 2.000 stk. slagtet fjerkræ Du må sælge fjerkræ fra stalddøren, direkte til den endelige forbruger. Du må tage organerne ud af dyrene før salg til forbrugere. Du skal sørge for, at udtagningen foregår hygiejnisk forsvarligt. Du må plukke dyrene. Du må højst sælge eller levere 2.000 stk. slagtet fjerkræ/år i alt ved stalddørssalg og til din egen gårdbutik eller restaurant og andre lokale butikker og restauranter. Du må i alt sælge 2.000 stk. slagtet fjerkræ Du må sælge/levere 2.000 stk. slagtet fjerkræ af egen produktion til din egen gårdbutik eller restaurant pr. år. Du må tage organerne ud af dyrene før salg/levering til din egen gårdbutik eller restaurant. Du skal sørge for, at udtagningen foregår hygiejnisk forsvarligt. Du må plukke dyrene. Du må som primærproducent højst sælge/levere 2.000 stk. slagtet fjerkræ/år i alt ved stalddørssalg og til din egen gårdbutik eller restaurant og andre lokale butikker og restauranter. Du må levere til slagteri Du må levere et ubegrænset antal fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark og i EU. Du kan vælge at få slagtet dyrene på slagteriet og fx få dem retur til salg i din egen butik, gårdbutik ol. Du må ikke sælge disse slagtede fjerkræ ved stalddøren. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at måtte sælge slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner ved stalddør skal du være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen. Du skal ligeledes være registreret som primærproducent. Flokken skal være testet for Salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må i alt sælge 2.000 stk. slagtet fjerkræ Du må sælge op til 2.000 stk. slagtet fjerkræ af egen produktion fra din egen gårdbutik eller restaurant pr. år. Du må sælge et ubegrænset antal fjerkræ fra andre producenter Der er ikke en øvre grænse for, fra hvor mange andre lokale primærproducenter, du må modtage slagtet fjerkræ i din gårdbutik eller restaurant. Du skal dog kunne dokumentere, hvor du har modtaget fjerkræ fra. Du må gerne sælge til andre butikker Din detailbutik, fx gårdbutik, må gerne levere til andre detailbutikker i henhold til 1/3-reglen, dvs. hvad der svarer til 1/3 af din gårdbutiks totale omsætning af animalske fødevarer, fx kyllinger. Denne aktivitet skal særskilt registreres. Butikken, som du leverer til, skal ligge inden for en radius af 50 km. Hvis du modtager færdigpakket fjerkræ fra et slagteri, må du også afsætte til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen, dvs. du skal opbevare fjerkræet ved højst 4 °C, og der er ikke nogen afstandsgrænse. Denne aktivitet skal særskilt registreres. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at sælge/levere slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner til din egen butik eller restaurant, skal du være registreret som primærproducent og til at levere slagtet fjerkræ til lokale detailbutikker, fx din egen gårdbutik. Din butik eller restaurant skal være registreret til at modtage slagtet fjerkræ direkte fra primærproducenten. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må sælge op til 2.000 stk. slagtet fjerkræ pr. år indenfor 50 km Du må ikke sælge det slagtede fjerkræ til restaurant, supermarked eller butik, der ligger længere væk end 50 km fra gården i fugleflugtslinje. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at sælge slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner til lokale butikker og lokale restauranter skal du være registreret som primærproducent og til at levere slagtet fjerkræ til lokale detailbutikker, fx den lokale restaurant. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må IKKE sælge eller levere flere end 2.000 stk. slagtet fjerkræ pr. år ved stalddøren Men du må sælge ubegrænset antal levende fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark og EU. Det kræver dog, at du er registreret som primærproducent. Du må IKKE sælge/levere mere end 2.000 stk. slagtet fjerkræ pr. år af egen produktion til egen butik eller lignende Men du må sælge ubegrænset antal levende fjerkræ til alle autoriserde slagterier i Danmark og EU. Det kræver dog, at du er registreret som primærproducent. Du kan få slagtet dyrene på slagteri og få dem retur til egen butik Du kan vælge at få slagtet dyrene på slagteriet og få dem retur til salg i din egen butik, fx gårdbutik. Du må ikke sælge disse slagtede fjerkræ ved stalddøren. Du må IKKE sælge/levere mere end i alt 2.000 stk. slagtet fjerkræ pr. år til lokale restauranter eller butikker Men du må sælge ubegrænset antal levende fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark og EU. Det kræver dog, at du er registreret som primærproducent. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Læs mere Du kan læse mere og finde henvisning til reglerne på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-slagtede-h%C3%B8ns,-kyllinger,-%C3%A6nder,-g%C3%A6s-eller-kalkuner-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx[Salg af slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner fra stalddør, gårdbutik m.m.] Du må i alt sælge 2.000 stk. slagtet fjerkræ Du må sælge dit slagtede fjerkræ til lokale butikker og restauranter. Du må tage organerne ud af dyrene før salg til lokale butikker og restauranter. Du skal sørge for, at udtagningen foregår hygiejnisk forsvarligt. Du må plukke dyrene. Du må dog højst sælge eller levere 2.000 stk. slagtet fjerkræ/år i alt ved stalddørssalg og til din egen gårdbutik eller restaurant og andre lokale butikker og restauranter. Selv slagte og sælge Levere til slagteri Til og med 2.000 pr. år Flere end 2000 pr. år Ved stalddøren direkte til forbrugeren Til egen butik (fx gårdbutik), restaurant eller lignende Til lokale restauranter, butikker, herunder andre gårdbutikker (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) GårdbaseretVirksomhed_Fjerkræ (næste) (næste) (næste) Ved stalddøren direkte til forbrugeren Til egen butik (fx gårdbutik), restaurant, direkte til forbrugeren (næste) Til lokale restauranter eller butikker, herunder andre gårdbutikker (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-slagtede-h%C3%B8ns,-kyllinger,-%C3%A6nder,-g%C3%A6s-eller-kalkuner-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx
Loading...