Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salg af mad fra cykel, madvogn og markedsbod - sådan gør du

Hvis du vil sælge mad og drikke fra en cykel, madvogn eller markedsbod – f.eks. kaffe, pandekager eller sandwiches – skal du registrere din virksomhed hos Fødevarestyrelsen. Du bør også undersøge, om du skal have en tilladelse hos kommunen.

​​ Du skal registrere din fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen


​​Du skal registrere din fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer overstiger bagatelgrænsen. Under bagatelgrænsen betyder, at du kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året, og at salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året, og salget varer op til ca. 10 dage pr. gang. ​

Samlet set bør aktiviteterne ikke vare mere end ca. 30 dage i alt i løbet af et år for at ligge under bagatelgrænsen. De ca. 30 dage kan være en samlet periode, f.eks. en bod op til jul. De 30 dage kan anses for at være udtryk for kontinuitet, men det kan vurderes, at en julebod på baggrund af sine aktiviteter ikke opfylder kravet om organisation.

Hvis du f.eks. sælger hver weekend eller en fast dag om ugen hele året, er det over bagatelgrænsen. Hvis dit salg har et større omfang end bagatelgrænsen, må du ikke starte salget, før du er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Du skal udfylde den digitale blanket til registrering og underskrive med dit NemID.
Udfyld den elektroniske blanket her

Når du udfylder blanketten, skal du blandt andet sætte kryds ved, hvilken type virksomhed du har. Når du sælger fra cykel, madvogn eller markedsbod, skal du sætte kryds ved ”mobil virksomhed”.
Find flere oplysninger om obligatorisk digital registrering/autorisation her


 Det er dit ansvar, at maden er i orden


Husk, at det er dit ansvar som fødevarevirksomhed at sikre, at forbrugerne ikke bliver syge af den mad, du sælger.

Vær opmærksom på regler omkring hygiejne og indretning

Når cyklen eller madvognen ikke er i brug, skal den placeres et sted, hvor den kan rengøres og er sikret mod forurening og skadedyr.

Hvis du opbevarer fødevarer, når du ikke er ude at sælge fra cyklen, madvognen eller markedsboden, skal din virksomhed have et lager, der lever op til reglerne. Hvis du lejer lagerplads i en anden fødevarevirksomhed, skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet.

Du skal have adgang til et toilet, når du sælger fra din cykel, madvogn eller markedsbod, hvis du er i gang så længe ad gangen, at du må regne med at få behov for at gå på toilettet – det vil sige mere end et par timer. Sørg for at vaske hænder, før du genoptager arbejdet.

Du skal også overholde reglerne om mærkning og egenkontrol.

Læs mere om indretning af mobile virksomheder


 Du tilbereder fødevarer


Hvis du tilbereder fødevarer, skal du have de nødvendige faciliteter til det, og de skal være registreret som en del af din virksomhed eller som en selvstændig virksomhed.

Hvis du lejer dig ind i en restaurant eller lignende, skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet. Både du og restauranten skal have procedurer for, hvordan man afleverer og overtager lokalerne.


 Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have adgang til at vaske hænder


Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have mulighed for at vaske hænder. Du skal derfor overveje, om det er nødvendigt at have en vandtank med tilstrækkelig kapacitet og eventuelt mulighed for at varme vandet.

Du bør kontakte din lokale tekniske forvaltning for at høre, om du skal have en spildevandstank. Der skal altid være nok vand til håndvask. Det er ikke ualmindeligt, at man bruger 50 l vand på en dag alene til håndvask.

Uindpakkede fødevarer skal beskyttes mod forurening

Uindpakkede fødevarer skal beskyttes, så kunderne ikke kan forurene dem. Det kan du f.eks. gøre med en afskærmning. Det vil ofte være nødvendigt med en afskærmning på 40-50 cm.

Fødevarerne skal i øvrigt være beskyttet mod forurening fra omgivelserne​ (regn, støv, fugle etc.).


 §§


Reglerne om hygiejne og registrering står i hygiejneforordningen, autorisationsbekendtgørelsen og hygiejnebekendtgørelsen.

Der er vejledninger om hygiejne og registrering.

Samlet oversigt over lovgivning og vejledninger om hygiejne

Regler og vejledning om uddannelse

Vejledning om registrering af mobile fødevarevirksomheder

Ændret 16. november 2022