Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Meddelelser og nyheder om TRACES

Her finder du meddelelser og nyheder om TRACES, som fx har relation til systemet og dets brug eller om henvendelser fra andre lande, fx om oprettelse af organisationer mv.

22. september 2016 - Lange forsendelser af ikke-fravænnede kalve til Nederlandene
De nederlandske veterinærmyndigheder har meddelt Fødevarestyrelsen, at de ikke tillader lange forsendelser af ikke-fravænnede kalve (kalve under 2 mdr.) og derfor ikke ønsker, at transporter med kalve stopper på nederlandske kontrolsteder. Man vil gribe ind overfor dette, såfremt der alligevel gennemføres transporter med kalve til eller gennem Nederlandene eller via nederlandske kontrolsteder.

Baggrunden er som udmeldt i TRACES-nyhedsbrevet d. 21. december 2015, at de nederlandske myndigheder ikke mener, at de eksisterende transportmidler er indrettet, så kalvene kan vandes på en hensigtsmæssig måde undervejs.

 
21. april 2016 – Tyrkiet afviser forsendelser af kvæg, som har hvilet på kontrolstedet "Royal Haskovowe" i Haskovo, Bulgarien
EU-kommissionen har den 21. april 2016 oplyst Fødevarestyrelsen, at de tyrkiske myndigheder afviser alle forsendelser af kvæg, hvor dyrene har hvilet på kontrolstedet "Royal Haskovowe" i Haskovo, Bulgarien.

Det anbefales derfor, at eventuelle ​forsendelser af kvæg til Tyrkiet ikke hviler på kontrolstedet "Royal Haskovowe" i Haskovo, Bulgarien. EU Kommissionen opfordrer til, at transportvirksomheder i stedet sørge for at planlægge et hvil af dyrene på et kontrolsted i Rumænien.

På EU Kommissionens hjemmesider er der link til en oversigt over godkendte kontrolsteder


Erstatningscertifikater -
Hvornår erstatter FVST INTRA-certifikater i TRACES?

Helt generelt er et udstedt certifikat en erklæring fra myndigheden i afsenderlandet til myndigheden i bestemmelseslandet vedrørende en specifik sending.

At et certifikat er udstedt, vil sige, at embedsdyrlægen har underskrevet, stemplet og udleveret den udfyldte papirversion af certifikatet til eksportøren eller transportøren.

Et erstatningscertifikat er et nyt udstedt certifikat, der er en erstatning af et allerede udstedt certifikat. I TRACES er der sporbarhed mellem det erstattede certifikat og det nye certifikat.

Når Fødevarestyrelsen har udstedt og udleveret certifikatet til eksportøren eller transportøren, bliver certifikater ikke ændret med mindre følgende vilkår er opfyldt:

  • Konstatering af fejl og mangler, som Fødevarestyrelsen har begået.
  • Den kompetente myndighed i bestemmelses- eller transitlandet anmoder styrelsen om at rette fejl eller mangler ved et udstedt certifikat.

Det vil sige, at fejl, som den, der har oprettet certifikatet i TRACES selv har begået, ikke vil resultere i, at der laves et erstatningscertifikat.

Det er derfor vigtigt, at man som eksportør sørger for at opgive de korrekte oplysninger fra starten i forbindelse med forhåndsanmeldelsen i Eksportportalen.

Der kan naturligvis foretages rettelser af et endnu ikke udstedt certifikat. Men jo flere rettelser der er til Del I i INTRA-certifikatet for dyr, desto længere tid tager det at afslutte udfyldelsens af certifikatet. Derfor kan prisen for synet af sendingen blive højere.

Desuden vil ændringer, som indmeldes senere end forhåndsanmeldelsesfristen, og som eksporteres direkte fra besætningen, betinge, at der opkræves et højere gebyr.

 
 

TRACES Hotline

  • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.
 
Ændret 4. november 2021