Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

TRACES NT

TRACES NT står for TRAde Control and Expert System New Technology. Systemet bruges allerede til import af økologiske produkter, plantesundhedserklæringer (Landbrugsstyrelsen) og certificeret træ (Naturstyrelsen). Systemet skal fra 14. december 2019 også anvendes ved import af animalske produkter samt ikke-animalske fødevarer og foder under restriktion eller midlertidig øget import kontrol (før kaldet intensiveret kontrol).

Senest den 14. december 2019 overgår Fødevare- og Veterinærkontrol myndigheder i EU til at bruge TRACES NT ved grænsekontrol af animalske og ikke-animalske produkter fra tredjelande.  

Her på siden kan du få adgang til systemet, oprette dig selv og din virksomhed, få vejledning til oprettelsen, og hvordan du kan anvende systemet. Du kan også få adgang til systemets træningsdel, hvor du kan øve dig i at bruge systemet. TRACES NT træningsdelen er i sin opbygning identisk til systemets produktionsdel, hvor virksomheder kan skrive og indsende forhåndsanmeldelser og erklæringer m.m.

Siden er under revision

 

​​​Forhåndsanmeldelser som tidligere har været i papirform vil senest fra den 14. december 2019 blive elektroniske (dog bliver forhåndsanmeldelser af økologiske produkter håndteret som hidtil - se nedenfor under "TRACES NT for økologi-importer"). Derudover vil der ske en mindre navneændring, hvorfor alle forhåndsanmeldelser til import af levende dyr, foder og fødevarer m.m. fremover vil hedde CHED (Common Health Entry Document). Forhåndsanmeldelser vil skifte navn i henhold til nedenstående.

  • Dyr tidligere administreret med CVED-A overgår til CHED-A (levende dyr)
  • Produkter tidligere administreret med CVED-P overgår til CHED-P (animalske produkter)
  • Produkter tidligere administreret med CED overgår til CHED-D (ikke-animalske produkter)

 

TRACES NT for økol​ogi-importer
For at forbedre sporbarheden af økologi​ske produkter, der importeres fra tredjelande (lande udenfor EU, bortset fra EØS-lande), skal kontrolattester til økologi-import udstedes og administreres via EU-Kommissionens database TRACES NT.

TRACES NT skal ifølge EU-Kommissionen anvendes i alle EU-lande, hvor der importeres økologiske produkter:

Gå til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 20016/1842 af 14. oktober 2016
 
Det skal præciseres, at importører fortsat skal følge de gældende procedurer og regler i forbindelse med Tolds kontrol af kontrolattesten. Fx skal ankomst af økologiske importer stadigvæk forhåndsanmeldes via blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
 
Disse regler er beskrevet i Fødevarestyrelsens Vejledning om import af økologiske fødevarer – oktober 2017 og i SKAT's juridiske vejledning F.A.31.22 VAB, Økologiske varer.
 
 
 
Animalsk import 
Fødevarestyrelsen skal senest den 14. december 2019 overgå til at bruge TRACES NT ved veterinær grænsekontrol af animalske produkter og levende dyr

Levende dyr samt animalske fødevarer, foder og animalske biprodukter til veterinærkontrol skal forhåndsanmeldes via CHED-A og CHED-P, som erstatter CVED-A og CVED-P.

 

 

Fødevarestyrelsen, importørerne og den ansvarlige for sendingen skal senest den 14. december 2019 overgå til at bruge TRACES NT ved forhåndsanmeldelse og grænsekontrol af ikke-animalske produkter, som er under import restriktioner eller midlertidig forøget import kontrol.

De eksisterende restriktioner er omfattet af kravet om elektronisk forhåndsanmeldelse og kontrol. Følgende forordninger er samlet i ny forordning (EU) 2019/1793, der er gældende fra 14. december 2019:

  • Ikke animalske fødevarer under intensiveret kontrol, forordning 669/2009
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 884/2014
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2015/175
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2017/186
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2018/1660

Ikke-animalske produkter forhåndsanmeldes via CHED-D, som erstatter det nuværende CED.

Gå til forordning (EU) 2019/1793

Gå til vejledning i brugen af CHED-D

Krav til importører og første-modtagere af importered​e økologiske produkter 
Importører og førstemodtagere af økologiske produkter fra tredjelande skal oprettes og have en profil i TRACES NT, for at kontrolattesten kan dannes i systemet. For at kunne oprettes i TRACES NT, skal importører og førstemodtagere være omfattet af økologikontrol. Virksomhedernes medarbejdere, som administrerer økologi-importer, og som udfører modtagekontrol på økologiske partier, skal oprette en personlig profil i TRACES NTs produktionssite.
Alle importkontrolattester skal udstedes i TRACES NT, hvor alle virksomheder, som indgår i kontrolattesten, skal være oprettet og godkendt på forhånd. Idet godkendelsen i systemet forudsætter, at virksomhederne er under økologikontrol, sikrer dette sporbarheden af økologiske importer.
 
Importørerne kan selv opstarte/initiere en kontrolattest i TRACES NT på de partier, de skal have importeret. Kontrolorganerne i tredjelande verificerer/udsteder/godkender disse kontrolattester via TRACES NT. Indtil EU's elektroniske signatur er fuldt implementeret, skal kontrolorganerne printe kontrolattesterne ud, stemple og underskrive dem. Det er stadig papir​kontrolattesten, der skal følge varen fra tredjelandet til EU.
 
Krav til importører af dyr og produkter 

Virksomheder med importører af produkter og dyr fra tredjelande, der skal til grænsekontrol, skal være oprettet i TRACES NT, for at forhåndsanmeldelse (CHED) kan dannes i systemet. Virksomhedernes medarbejdere, som administrerer og forhåndsanmelder importer mv., skal oprette en personlig profil i TRACES NT.
Alle CHED skal udstedes i TRACES NT. Alle virksomheder uanset om det er importør i EU eller eksport virksomheden i tredjelandet, skal være oprettet på forhånd.

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at virksomhederne er oprettet i god tid.

Virksomheden skal godkendes af det relevante grænsekontrolsted før importen og før medarbejdere kan oprettes. Vær opmærksom på at den første medarbejder, som opretter sig i systemet, får ansvaret for at godkende øvrige medarbejdere i systemet. Importøren kan, samtidig med, at der oprettes en forhåndsanmeldelse, oprette den eksporterende virksomhed i systemet.

Importørerne kan selv kreere/initiere en forhåndsanmeldelse i TRACES NT på de sendinger, de skal have importeret.

Nemmere administration og bedre​​ kontrol med TRACES NT
TRACES NT letter administrationen af økologi-importer. Økologi-kontrolattester og økologi-delkontrolattester kan oprettes direkte i systemet på alle EU-sprog. Der er mulighed for at anvende tidligere kontrolattester som skabelon for nye kontrolattester, hvis man fx gerne vil importere de samme varer fra samme eksportør. Når den elektronisk signatur er implementeret i TRACES NT vil man nemt kunne sende kontrolattesterne videre til godkendels​​e ved kontrolorganer/-myndigheder i tredjelande eller myndigheder i EU, som fx Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller til toldstederne. Importøren har samtidig nemmere overblik over første modtagers kontrol og godkendelse af et importeret parti.
TRACES NT indeholder allerede nu muligheden for at anvende EU-Kommissionens elektroniske signatur, så alt kan foregå elektronisk og kontrolattesten ikke længere udstedes i papirform. 

 

For økologiske importer: Når den elektronisk signatur er implementeret i TRACES NT vil man nemt kunne sende kontrolattesterne videre til godkendelse​​e ved kontrolorganer/-myndigheder i tredjelande eller myndigheder i EU, som fx Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller til toldstederne. Importøren har samtidig nemmere overblik over første modtagers kontrol og godkendelse af et importeret parti. Indtil da skal kontrolattester og delkontrolattester, der oprettes i TRACES NT, godkendes både elektronisk og i papirudgave.

 
Adgang til TRACES NT prod​uktionssite for økologiske importer
For at kontrolattesten kan udstedes i TRACES NT, skal importører, førstemodtagere af økologiske sendinger fra tredjelande, og disse virksomheders udvalgte medarbejdere, være registreret i TRACES NT. Hvis din virksomhed endnu ikke er oprettet i TRACES NT, kan du oprette den og få den g​​​odkendt af Fødevare NordØst. I TRACES NT kan du finde vejledning til, hvordan du og din virksomhed kan oprettes i systemet. Du kan også finde forskellige vejledninger her på Fødevarestyrelsens side om TRACES NT.
 
Adgang til TRACES NT produktionssite for import af dyr og produkter 
For at CHED kan udstedes i TRACES NT, skal importøren og eksportøren samt virksomhedernes udvalgte medarbejdere, være registreret i TRACES NT. Hvis din virksomhed endnu ikke er oprettet i TRACES NT, kan du oprette den og få den g​​​odkendt af det af Fødevarestyrelsens grænsekontrolsteder du benytter mest. I TRACES NT kan du finde vejledning til, hvordan du og din virksomhed kan blive oprettet i systemet
 
 
Udvikling af TRACES NT 
EU-Kommissionen har udviklet TRACES NT i en ny Java-software, som i fremtiden også skal være i stand til at håndtere EU's nye digitale signatursystem.

Læs mere om det oprindelige TRACES

Indtil EU's nye digitale signatursystem er indført og kan bruges i alle EU-lande samt af brugere udenfor EU, er det stadig papircertifikaterne, der er juridisk bindende og skal følge varen.
 
Første gang du bruger TRACES NT ved Økologisk import
Klik på linket til produktionssitet, og vælg derefter "Klik her for at registrere en ny bruger". Kodeordet vil herefter bliver tilsendt via e-mail.​​
Når du opretter dig som bruger i TRACES NT, skal du tilknyttes din virksomhed, som i TRACES NT kaldes "Organisation".  En organisation kan fx være en eksportør, et kontrolorgan i tredjelandet, en importør i EU/Danmark, Fødevarestyrelsen, et toldsted eller en førstemodtager i EU/Danmark. En brugerprofil kan kun være tilknyttet én virksomhedsadresse. Du må derfor have én brugerprofil pr. virksomhedsadresse, hvis du arbejder på flere adresser.


TRACES NT træningssite

 
EU-Kommissionen har udviklet et træningssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en tro kopi af selve produktionssitet. Certifikater, som udarbejdes på træningssitet kan ikke ses på produktionssitet. De sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.
 
 
Du kan her afprøve hele forløbet fra udfyldelsen af et certifikat til SKAT's godkendelse af ​​certifikatet og første modtagers godkendelse af sendingen. For at kunne gøre det skal man logge sig ind med forskellige træningsbrugernavne og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed. 
 
 
Første gang du bruger TRACES NT ved import af dyr og produkter
 

Se vejledninger under "Vejledninger til TRACES NT grænsekontrol". Findes også under menuen til venstre på denne siden.

Lad det være den person, som skal være superbruger i jeres virksomhed, som opretter virksomheden og/eller (hvis virksomheden allerede findes) opretter sig som bruger først. Superbrugeren vil få adgang til at godkende nye brugere, som skal tilknyttes virksomheden.

Gå til Siden "Vejledninger til TRACES NT grænsekontrol 


TRACES NT træningssite

EU-Kommissionen har udviklet et træningssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en kopi af selve produktionssitet. Forhåndsanmeldelser, som udarbejdes på træningssitet kan ikke ses på produktionssitet. De sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.
 

Gå TRACES NT træningssite

Du kan her afprøve forhåndsanmeldelse til et grænsekontrolsted, vedhæfte relevante dokumenter, prøve import via grænsekontrol i andet EU land, se eksempler på afsluttet CHED mm.

For at kunne gøre det skal man logge sig ind med træningsbrugernavn og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed. 

Du kan logge dig på som nedenstående profil typer med e-mails og password, der fremgår af tabellen:

Funktion​E-mail​Password
​Borgere og virksomheder​RFC02.FR@ec-traces.eu​Welovetnt2021.0
 
Profiler eksisterer i flere versioner. Det betyder, at 02 i mailadressen udskiftes med 03, 04 etc. helt op til 34. Password er det samme til alle mailadresser.

Ændret 7. december 2021