Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

47.3 Egenkontrol ved hjemmeslagtning

 

Mobile slagteanlæg som f.eks. slagtebusser skal udføre egenkontrol baseret på HACCP-principperne.

Egenkontrollen bør bl.a. omfatte, hvordan virksomheden undgår kontaminering af kødet, herunder udtagning af organer og håndtering af SRM under slagtningen.

Som noget særligt skal de mobile slagteanlæg føre et register med oplysninger om den ejendom, hvor dyrene slagtes, dyreart, antal af dyr, der er slagtet, CKR-nummer på de slagtede dyr, når dyrene er individuelt mærket, og slagtetidspunkt.

Hygiejneforordningen, artikel 5
Egenkontrolvejledningen
Hygiejnebekendtgørelsen, § 18-19