Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Novel food vejledningen

Denne vejledning beskriver bestemmelserne vedrørende novel food. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne, og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

​​Vejledningen omhandler især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001.


Du kan også hente den samlede vejledning i printvenligt format her:
Vejledning om novel food (pdf, 26 sider)