Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyresygdomme - lovstof

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper alvorlige sygdomme og infektioner hos husdyr og vildtlevende dyr. Overvågning og bekæmpelse sker i et tæt samarbejde med landbruget.

​​​​Her kan du danne dig et overblik over lovgivningen vedr. dyresygdomme. Først præsenteres den generelle lovgivning på området. Dernæst er der listet en række dyresygdomme, hvor der linkes til specifik lovgivning.
 
 
 
 
 
 ​
Bluetongue
 
 
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)
 
Fjerkrækolera
 
Forårsviræmi hos karper

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010

Fugleinfluenza
 
Bekendtgørelse nr. 1456 af 12. december 2019 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt

Bekendtgørelse nr. 1496 af 10. december 2015 om opdræt af fjervildt

Bekendtgørelse nr. 1545 af 20. december 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 1468 af 8. december 2015 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 og H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 1444 af 12. december 2019 om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza

Bekendtgørelse nr. 1382 af 12. december 2019 om overvågning for aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 1186 af 6. november 2017 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 1318 af 23. november 2010 om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle

Bekendtgørelse nr. 107 af 23. februar 2006 om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver

Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF
 
 
 
Infektion med bonamia exitiosa

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Infektion med bonamia ostreae

Bekendtgørelse nr. 1451 af 12. december 2019 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1554 af 11. september 2015

 
Infektion med marteilia refringens

Bekendtgørelse nr. 1451 af 12. december 2019 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1554 af 11. september 2015

Infektion med microcytos mackini
Infektion med perkinsus marinus

Bekendtgørelse nr. 1451 af 12. december 2019 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Bekendtgørelse nr. 1451 af 12. december 2019 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Kommissionens beslutning 2009/177/EF af 31. oktober 2008

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1554 af 11. september 2015

Infektiøs lakseanæmi

Bekendtgørelse nr. 1451 af 12. december 2019 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006

Kommissionens beslutning 2009/177/EF af 31. oktober 2008

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1554 af 11. september 2015

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Bekendtgørelse nr. 1492 af 12. december 2019 om overvågning og registrering af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændret 6. juli 2021