Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Brexit for fødevarevirksomheder

Handler din virksomhed med Storbritannien? Læs, hvad Brexit kan betyde for din virksomhed

Se den korte video om, hvad du skal være opmærksom på, før Storbritannien forlader EU. 

Handel med Storbritannien ændrer sig 1. januar 2021

Handel med Storbritannien har ændret sig fra 1. januar 2021, da Storbritannien i handelsmæssig forstand er blevet et tredjeland. Det gælder uanset, at EU og Storbritannien nu har indgået en handelsaftale. Handel med tredjelande er forskellig fra handel mellem EU lande, især hvad angår handel med levende dyr, avlsmateriale samt animalske varer, deriblandt animalske biprodukter og animalske fødevarer.  Handel med Storbritannien skal ske på helt sædvanlige tredjelandsvilkår ift. EU-reglerne. På den måde skiller Storbritannien sig ikke ud.

Ændringerne betyder, at:

  • Du skal registrere dig som hhv. importør og eksportør i Fødevarestyrelsen før du handler med Storbritannien efter Brexit. Uden de fornødne registreringer, kan du ikke opretholde din handel.

  • Din eksport til Storbritannien skal ledsages af et sundhedscertifikat underskrevet af Fødevarestyrelsen. Kravet om sundhedscertifikater gælder fra 1. januar for levende dyr og avlsmateriale og fra 1. oktober 2021 for forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse til Storbritannien.

  • Hvis du eksporterer fisk og fiskevarer til Storbritannien, skal de ledsages af IUU fangstattester og andre relevante dokumenter. 

  • Din import af animalske varer, herunder fødevarer (inkl. sammensatte produkter) og levende dyr fra Storbritannien skal til officiel kontrol på et grænsekontrolsted ved direkte ankomst fra Storbritannien. En kort intro kan findes på siden om Grænsekontrol.

  • Du skal være opmærksom på, at der også gælder nye regler pr.1.1.2021 for sendinger af animalske varer fra EU-lande til andre EU lande (fx til eller fra Irland eller Nordirland), der som en del af transportvejen går gennem Storbritannien (TRANSIT) for så vidt angår forhåndsanmeldelse i IMSOC TRACES og grænsekontrol ved genindførsel i EU. Storbritannien vil stille krav om sundhedscertifikater ved denne transit gennem deres område pr. 1. oktober 2021. Læs mere om TRANSIT her.  

  • Du skal ansøge om nye godkendelser og kompetencebevis i Storbritannien, såfremt du transporter dyr til Storbritannien.

  • Der gælder nye regler om eksport af foder til Storbritannien, bl.a. om at visse EU-fodervirksomheder skal have en repræsentant i Storbritannien.

Læs mere om de nye krav i handlen med Storbritannien i menupunkterne til venstre.

Du skal også være opmærksom på, at andre myndigheder kan være involveret i din handel med Storbritannien. Det gælder f.eks. Toldstyrelsen, som besvarer dine spørgsmål om told. Læs mere om andre myndigheders information om Brexit f.eks. om moms, told, arbejdskraft og produktkrav på Virksomhedsguiden.


Seneste nyt pr. 14. september 2021

Nye deadlines for britiske krav til eksport af animalske produkter til Storbritannien. 

Skæringsdatoen for eksportcertifikater i forbindelse med eksport af animalske produkter flyttes fra 1. oktober 2021 til 1. juli 2022.

Storbritannien har meldt ud om ændringer i datoer for implementering af krav til EU-virksomheder, der eksporterer til Storbritannien. Ændringerne gælder for eksporten af animalske fødevarer, animalske biprodukter samt foder med animalsk indhold og medfører følgende:

  • Pr. 1. januar 2022 skal eksport af animalske fødevarer og animalske biprodukter forhåndsanmeldes. Det er den britiske importør, som skal forhåndsanmelde eksporten i IPAFFS. Hverken Fødevarestyrelsen eller eksportøren skal forhåndsanmelde eksporten.
  • Pr. 1. juli 2022 skal eksport af animalske fødevarer og animalske biprodukter ledsages af et eksportcertifikat. Eksportcertifikatet udstedes og underskrives af Fødevarestyrelsen.
  • ​Pr. 1. juli 2022 vil importkontrollen af animalske fødevarer, samt visse animalske biprodukter, fra EU finde sted på et godkendt grænsekontrolsted.


Eksportkrav og importkontrol iværksat pr. 1. januar 2021 fortsætter

De britiske krav til eksport af levende dyr og avlsmateriale samt til animalske produkter under beskyttelsesforanstaltninger, ABP samt for fisk og fiskevarer (IUU), som blev indført pr. 1. januar 2021, berøres ikke af de nye deadlines. Det betyder, at eksporten heraf fortsætter på eksisterende vilkår. 

Krav til importkontrol, når levende dyr, avlsmateriale, foder og fødevarer importeres fra Storbritannien til EU berøres heller ikke. Det betyder, at den importkontrol, som er indført pr. 1. januar 2021 i EU, fortsætter uændret og skal ske i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. IUU-kontrollen i forbindelse med import samt reeksport af fisk er ligeledes uændret.  
​​
Ændret 14. september 2021