Autorisation til transport af levende dyr

Du skal have en autorisation til transport af levende dyr, hvis du transporterer pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk på strækninger over 65 km og transporten sker i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Krav om autorisation

Hvilken type autorisation du skal have, afhænger af længden på de transporter, du vil køre. Du kan blive autoriseret til:

  1. Korte transporter på højst 8 timer, eller
  2. Lange transporter på over 8 timer. Heri indgår også de korte transporter

Du skal kunne vise din autorisation til myndighederne, når du transporter dyr.

Du skal ikke have autorisation, hvis du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km, eller hvis du er selvkører.

Læs mere om at være selvkører

Hvis du skal have en autorisation, så er der også krav om uddannelse i transport af dyr, ligesom der er krav til, at køretøjet skal være godkendt til transport af dyr.

Udstedelse af autorisation

Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC) autoriserer transportvirksomheder eller personer til transport af dyr.

Fødevarestyrelsen kan ikke umiddelbart udstede autorisationen, hvis en transportvirksomhed eller person har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af transportforordningen eller bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport i de tre foregående år. Kan ansøger redegør for, hvordan yderligere overtrædelser kan undgås, kan Fødevarestyrelsen vurdere om der alligevel kan udstedes en autorisation.

Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en autorisation som transportvirksomhed, hvis transportvirksomheden/personen har overtrådt lovgivningen. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af ét til tre år, eller indtil videre.

Hvis Fødevarestyrelsen har begrundet mistanke om, at en autorisation vil kunne tilbagekaldes, kan autorisationen midlertidigt suspenderes, indtil der er en endelig afgørelse om tilbagekaldelse af autorisationen.

Læs mere om, hvordan du får autorisation til transport af dyr  

Liste over autoriserede transportører til lange transporter