Sådan får du autorisation til transport af dyr

Du skal have en autorisation, hvis du transporterer pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Hvis du er i tvivl, om du skal have en autorisation, kan du læse mere på siden Autorisation til transport af levende dyr.

Du kan søge to typer autorisation, afhængigt af hvor lang tid du ønsker at transportere dyr.

Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr

Vil du transportere heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder og får i Danmark i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal dit vejtransportmiddel godkendes.

Læs mere om økonomisk virksomhed

Godkendelsen foretages af en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.

Skriv en ansøgning

Skriv en ansøgning om autorisation som transportvirksomhed.

Brug vores ansøgningsskema:

Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger for virksomheden
 • Hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere
 • Varigheden af de transporter du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer).
 • Om transporten skal ske med køretøjer skibe, fly eller tog.
 • En underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskema: Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed)

Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen

Vær opmærksom på, at du skal melde ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, til Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.

Du skal vedlægge dokumentation for, at du råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr

Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr

Der skal vedlægges dokumentation for uddannelse, f.eks. kopi af uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr

Der skal vedlægges gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre vejtransport af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der søges autorisation til.

Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr se næstsidste punkt på siden.

Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021.

Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU.

Læs mere om konsekvenserne af Brexit i Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr.

Godkendelsescertifikat for vejtransportmiddel

Godkendelsen skal dokumentere, at dit transportmiddel er godkendt til korte transporter under 8 timer. Dette er et krav for vejtransportmidler til transport af heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder samt får ved korte transporter i Danmark.

Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til korte forsendelser.

Driftsprocedurer

Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis. 

Skabelon til driftsprocedure.pdf

Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon.

Øvrige oplysninger

Hvis du ønsker at transportere dyrearter, hvortil der ikke kræves godkendelse af vejtransportmidlet, har Fødevarestyrelsen behov for oplysninger om, hvilket udstyr du råder over til at transportere de pågældende dyrearter.

Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen

Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen:

ekc@fvst.dk

 eller med brev til:

Fødevarestyrelsen

Att.: EksportKontrolCentret

Søndergade 50

6600 Vejen

Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport".

Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr

Fødevarestyrelsen opkræver administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 5.924 for autorisation til transporter under 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Gebyret skal betales senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Fødevarestyrelsen kan først se din indbetaling, ca. tre dage efter at du har betalt. 

Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden de 5 år er gået, skal du søge igen, hvis du fortsat skal transportere levende dyr.

Fødevarestyrelsen vender tilbage

Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.

Vejledning

Du kan læse mere i denne vejledning:

Vejledning om Transportforordningen

Lovgivning

Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Lovgivning om dyrevelfærd

Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr

Vil du transportere pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal dit vejtransportmiddel godkendes.

Læs mere om økonomisk virksomhed

Godkendelsen udføres hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.

Skriv en ansøgning

Du skal sende følgende til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC):

 • Ansøgning
 • Dokumentation vedrørende sporing og registrering 
 • Beredskabsplan
 • Driftsprocedure
 • Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser
 • Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr 
 • Godkendelsescertifikat for vejtransportmidler og skibe, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt.

Brug vores ansøgningsskema:

Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger for virksomheden 
 • Hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere
 • Varigheden af de transporter, du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer). 
 • Om transporten skal ske med vejkøretøjer skibe, fly eller tog.
 • En underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskema: Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed)

Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen

Vær opmærksom på, at du skal melde ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, til Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.

Opfyld følgende krav og vedlæg følgende dokumentation

Der kræves dokumentation for procedurer vedrørende sporing og registrering af køretøjsbevægelser

f.eks. GPS samt kontaktmulighed for chauffør/ledsager.

Beredskabsplaner

Der skal være udarbejdet beredskabsplaner til brug for nødsituationer. Transportvirksomheden skal i beredskabsplanen redegøre for, hvordan den sikrer, at der tages højde for uforudsete hændelser undervejs på transporten. Beredskabsplanen skal bestå af skriftlige procedurer, som chauffør/ledsager og organisator skal følge i tilfælde af:

- tilskadekomst/sygdom/dødsfald blandt dyr

- at aflivning af dyr under transporten er påkrævet

- uventet opståede mangler ved vandforsyning

- nedbrud af ventilationssystem

- mekaniske problemer med køretøj, herunder motorstop

- uforudsete klimatiske ændringer (ekstrem varme eller kulde kan have betydning for dyrenes velbefindende under transporten

- sygdom hos chauffør/ledsager

- udbrud af anmeldepligtige smitsomme husdyrsygdomme i områder, hvor transporten gennemføres

- trafikuheld eller andre forhold, der forsinker transporten

 

Se Skabelon til beredskabsplan for lange transporter

Du kan downloade skabelonen og udfylde den. Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon. 

Driftsprocedurer

Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis.

 

Skabelon til driftsprocedure.pdf

Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon. 

Uddannelsesbeviser

Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

Kompetencebeviser

Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre forsendelser af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der ansøges om autorisation til. Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelsen om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden. 

Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021. 

Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU. 

Læs mere om konsekvenserne af Brexit i Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr. 

Godkendelsescertifikater for transportmidler.

Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler og skibe, der påtænkes anvendt til lange forsendelser.

Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen

Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen:

ekc@fvst.dk

 eller med brev til: 

Fødevarestyrelsen

Att.: EksportKontrolCentret

Søndergade 50

6600 Vejen 

Skriv i emnefeltet eller på konvolutten "Ansøgning autorisation dyretransport".

Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr

Fødevarestyrelsen opkræver et administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 8.201​​ for autorisation til transporter over 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Gebyret skal betales senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Fødevarestyrelsen kan først se din indbetaling, ca. tre dage efter at du har betalt. 

Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden de 5 år er gået, skal du søge igen, hvis du fortsat skal transportere levende dyr.

Fødevarestyrelsen vender tilbage 

Senest 1 måned efter at ansøgningen og alle nødvendige oplysninger er modtaget, skal Fødevarestyrelsen træffe afgørelse. Hvis fristen forlænges, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.

Vejledning

Du kan læse mere i denne vejledning:

Vejledning om Transportforordningen

Lovgivning

Se lovgivningen på siden:

Transport af levende dyr - lovstof