August - september: Dokumentation ved mellemhandleres omsætning af halekuperede grise

​Ifølge gældende EU regler og dermed dansk lovgivning er det ikke lovligt at halekupere grise rutinemæssigt. Der kan halekuperes, hvis det skriftligt dokumenteres, at der er sket skader på andre grises haler som følge af stifællers halerettede adfærd i form af halebid. Før halekupering kan foretages, skal en række tiltag med henblik på at forebygge halebidning være afprøvet. I marts 2016 kom Kommissionen med en henstilling (2016/336) til medlemsstaterne med henblik på at begrænse forekomsten af halekupering. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at henstillingen er Kommissionens tolkning af, hvordan svinedirektivets (2008/120/EF) generelle bestemmelser om halekupering  skal forstås og dermed implementeres i medlemsstaterne. Dette førte til, at bekendtgørelsen om halekupering og kastration af dyr blev ændret.

Ændringen betød, at der i 2019 i Danmark blev indført nye krav i forhold til dokumentationen af behovet for halekupering. Den besætningsansvarlige skal skriftligt kunne dokumentere behovet for halekupering, hvis der halekuperes i besætningen, eller hvis der opdrættes indkøbte halekuperede grise. Den besætningsansvarlige skal kunne fremvise dokumentation for, at der har været problemer med halebid i egen besætning, og at der er foretaget en gennemgang af alle de påkrævede risikoparametre (en risikovurdering) og i den forbindelse taget stilling til, hvordan og hvornår eventuelle mangler kan udbedres. Ved salg af levende halekuperede grise skal afsenderbesætningen have dokumentation fra modtageren, såfremt modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler. Da smågrise ofte sælges videre til opdræt i andre besætninger, skal denne kampagne bidrage til at undersøge, om et eventuelt behov for halekupering er dokumenteret i hele grisens liv.

Den besætningsansvarlige, der sælger halekuperede grise, skal indhente dokumentation på behovet for halekupering enten direkte fra modtageren eller via en mellemhandler. Mellemhandleren skal have dokumentation på behovet for halekuperede grise, fra de modtagerbesætninger som mellemhandleren sælger halekuperede grise til. Mellemhandleren kan enten videregive dokumentationen fra modtagerbesætningen direkte til afsenderen eller lave en erklæring til afsenderen om, at det er nødvendigt at modtage halekuperede grise af hensyn til forholdene hos modtagerbesætninger. Fødevarestyrelsen kan kontrollere mellemhandlernes dokumentation fra modtagerne af grise på behovet for halekupering samt for mellemhandlerens videregivelse af denne dokumentation til afsenderbesætningen.

Formålet med kampagnen:

  • At kontrollere om mellemha​ndlerne af halekuperede grise indhenter dokumentation på behovet for halekuperede grise fra alle modtagerbesætninger
  • At kontrollere om mellemhandlere formidler dokumentationen til afsenderbesætningen
  • At indhente viden om der er forskel i regelefterlevelse ift. national omsætning og samhandel

Mere information følger.

Mere information følger.

Kampagnen løber august-september 2023.

Slutrapport følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834