Oktober - december: Kontrol af om mellemhandlere af halekuperede grise har dokumentation på behov for halekupering

I 2019 blev der indført skærpede krav til handel med halekuperede grise. Der blev blandt andet indført dokumentationskrav, når halekuperede grise omsættes via mellemhandler. Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne hos mellemhandlere for at kontrollere, om dokumentationskravet overholdes.

Ifølge gældende EU-regler og dermed dansk lovgivning er det ikke lovligt at halekupere grise rutinemæssigt. Der kan halekuperes, hvis det skriftligt dokumenteres, at der er sket skader på andre grises haler som følge af stifællers halerettede adfærd i form af halebid.

Den besætningsansvarlige skal skriftligt kunne dokumentere behovet for halekupering, hvis der halekuperes i besætningen, eller hvis der opdrættes indkøbte halekuperede grise. Ved salg af levende halekuperede grise skal afsenderbesætningen have dokumentation fra modtagerbesætningen, såfremt modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler. Da smågrise ofte sælges videre til opdræt i andre besætninger via en mellemhandler, skal denne kampagne bidrage til at undersøge, om et eventuelt behov for halekupering er dokumenteret i hele salgskæden.

Den besætningsansvarlige, der sælger halekuperede grise, skal indhente dokumentation på behovet for halekupering enten direkte fra modtageren eller via en mellemhandler. Mellemhandleren skal have dokumentation på behovet for halekuperede grise fra de modtagerbesætninger, som mellemhandleren sælger halekuperede grise til.

Fødevarestyrelsen vil i kampagnen kontrollere mellemhandlernes dokumentation på behovet for halekupering fra deres modtagere af grise samt mellemhandlerens videregivelse af denne dokumentation til afsenderbesætningen.

Kampagnes formål er:

  • At kontrollere om mellemha​ndlere, som sælger halekuperede grise, indhenter dokumentation på behovet for halekuperede grise fra alle deres modtagerbesætninger
  • At kontrollere om mellemhandlere formidler dokumentationen til afsenderbesætningen
  • At indhente viden om, hvorvidt der er forskel i regelefterlevelse ift. national omsætning og samhandel

Mere information følger

Mere information følger

1. oktober – 31. december 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834