Lever dit produkt op til Nøglehullet?

Nøglehullet kan bruges på disse overordnede fødevaregrupper:

 • Grøntsager, frugt, bær og nødder
 • Mel, gryn og ris
 • Grød, brød og pasta
 • Mælk, yoghurt, fløde, creme fraiche mv.
 • Ost
 • Madfedt og olier
 • Fiskevarer og skaldyr
 • Kød, pålæg, pølser mv.
 • Vegetabilske produkter
 • Færdigretter
 • Dressinger og saucer

Hvorfor har chips, slik og sodavand ikke Nøglehullet?

Nøglehullet hjælper befolkningen med at finde de fødevarer, der bidrager til en sund og varieret kost. Selvom chips, slik og sodavand i mindre mængder godt kan indgå i en sund kost, så bidrager de ikke med vigtige næringsstoffer, og derfor kan Nøglehullet ikke bruges her.

Produkter fra fødevaregrupperne må ikke kombineres

Bemærk, at det ikke er tilladt at kombinere produkter fra de forskellige fødevaregrupper. Det er derfor ikke muligt at kombinere fx brød og pølse til et Nøglehulsmærket pølsehorn, selvom brødet overholder kriterierne for brød, og pølsen overholder de kriterier, der gælder for pølse. Pølsehornet skal leve op til kriterierne for færdigretter. Det er heller ikke tilladt at reklamere med, at pølsen f.eks. er svøbt i Nøglehulsmærket brød, da forbrugere kan vildledes til at tro, at hele måltidet dermed er sundere.

Sådan får du Nøglehullet

Nøglehullet er frivilligt og gratis at bruge. Hvis du ønsker at bruge Nøglehullet, skal de lovgivningsmæssige krav overholdes. 

Læs bekendtgørelsen om brug af Nøglehullet her

Læs om kravene til de enkelte fødevaregrupper her

Læs vejledningen til anvendelsen af Nøglehullet her 
 

Kan dit produkt få Nøglehullet?

Du kan få hjælp med at vurdere, om dit produkt lever op til Nøglehullet via Deklarationsberegneren. Værktøjet er nemt at bruge og udviklet af eksperter fra DTU Fødevareinstituttet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tjek dit produkt på DTU Fødevareinstituttet

OBS! Resultatet er vejledende. Læs altid hele vejledningen for Nøglehullet.

Få hjælp og svar på spørgsmål

Her finder du de oftest stillede spørgsmål. Finder du ikke den hjælp eller de svar, som du søger, så kan du skrive til os via vores kontaktformular
Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Nøglehullet er notificeret i henhold til EU-reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger. Ernæringsmærket kan bruges på produkter i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der alle har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket.

Produkter med Nøglehullet, der lovligt er markedsført i Danmark, Sverige, Norge eller Island kan også lovligt markedsføres i andre EU-lande. Men det er generelt sådan, at myndighederne i det land, hvor et produkt markedsføres, altid vil kunne gribe ind, hvis markedsføringen vurderes til at være vildledende. Så hvis du ønsker at markedsføre produkter med Nøglehullet i et andet EU-land end de tidligere nævnte, så er det myndighederne i det land, der kan give den rigtige vejledning

Det er lovligt for virksomheder at reklamere for Nøglehullet i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket. Men det er ikke lovligt at lave en reklamekampagne for Nøglehullet i andre EU-lande.

En virksomhed skal altid kunne redegøre for, at et produkt overholder kriterierne for Nøglehullet, samt at produktet er markedsført i overensstemmelse med reglerne. Det kan fx gøres ved fremvisning af:

 • Beregninger udarbejdet på baggrund af opskrift
 • Næringsdeklarationer
 • Analyser 

For ikke-færdigpakkede fødevarer kan det være tilstrækkelig dokumentation, at engrosvaren fra leverandørens side er mærket med Nøglehullet. I dette tilfælde er et datablad tilstrækkeligt.

Færdigpakkede fødevarer med Nøglehullet skal som udgangspunkt være påført en næringsdeklaration. For følgende fødevaregrupper kræves der dog ikke næringsdeklaration, da mærkning med Nøglehullet af disse betragtes som generisk reklame:

 • Uforarbejdede grøntsager, bælgfrugter (undtagen jordnødder), kartofler og andre rodfrugter (fødevaregruppe 1).
 • Frugt og bær (fødevaregruppe 2).
 • Fiskevarer og levende toskallede bløddyr (fødevaregruppe 21). 

Ikke-færdigpakkede fødevarer skal ikke være påført en næringsdeklaration. Dette gælder, uanset om fødevaren er mærket med Nøglehullet eller ikke.

Forskellige fødevaregrupper indeholder forskellige næringsstoffer. Kriterierne er baseret på de nordiske næringsstofanbefalinger. Både typen af næringsstoffer og kravene til indholdet af næringsstoffer varierer ud fra, hvad der vurderes at være relevant for den enkelte fødevaregruppe. 

Det er muligt at bruge Nøglehullet i supermarkedets delikatesseafdeling. Det kan fx benyttes på grøntsager (fx salatbuffet), ost, pizza, leverpostej og bake-off produkter. Nøglehulsmærket kan fx placeres som skilte ved eller i produktet.

OBS! Når der er tale om færdigretter (fødevaregruppe 26-31), skal du være opmærksom på, at det er den sammensatte ret, der har Nøglehullet, og ikke de enkelte komponenter i retten.

Det er muligt at bruge Nøglehullet på spisesteder som fx kantiner, hoteller og restauranter. Nøglehullet kan eksempelvis placeres som skilte ved eller i fx pålæg, brød, yoghurt og dressing på en buffet eller på menukortet ud for de enkelte produkter/retter med Nøglehullet.

Når der er tale om madretter (fødevaregruppe 26-31), skal du være opmærksom på, at det er den sammensatte madret, der har Nøglehullet og ikke de enkelte komponenter i madretten. Nøglehullet må derfor ikke placeres ved eller i de enkelte komponenter, der indgår i madretten, men kan fx vises ved siden af en tallerkenmodel af madretten eller på menukortet ud for den madret med Nøglehullet.

Hvis kunden selv skal øse madretten op på sin tallerken, er det nødvendigt, at kunden tydeligt kan se, hvilken sammensætning og portionsstørrelse Nøglehullet henviser til. En tallerkenmodel eller et billede af den madret, der har Nøglehullet, er en tilstrækkelig måde til at vise dette.

Spisesteder kan også i deres markedsføringsmateriale reklamere med, at der på spisestedet serveres fx madretter eller pålæg med Nøglehullet. Det er i så fald vigtigt, at det på spisestedet er tydeligt for forbrugeren, hvilke madretter m.v., der har Nøglehullet.