Økologi

Økologiske fødevarer er som udgangspunkt produceret uden brug af kemiske syntetiserede sprøjtemidler og gødningsstoffer, og kun få tilsætningsstoffer er tilladt i økologiske fødevarer.

Ved at købe økologiske fødevarer er du med til at fremme bedre dyrevelfærd og en mere miljørigtig produktion, samtidig med at du reducerer dit indtag af pesticidrester gennem kosten.

Hvad betyder det røde og det grønne økologi mærke?

Når en fødevare er mærket med EU's økologilogo, viser det, at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Det røde Ø-mærke med teksten “Statskontrolleret økologisk” fortæller, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt.

Økologisk korn, frugt og grønt, som fx gulerødder, kartofler og æbler er dyrket uden kemisk​ syntetiserede sprøjtemidler. Derfor indeholder økologiske fødevarer meget sjældent pesticidrester.

Ved at vælge økologisk frem for konventionelt sparer du dig selv og miljøet for sprøjtemidler. At spise økologisk frugt, grønt og kornprodukter er en god og sikker mulighed for at undgå pesticidrester fra fødevarer mest muligt.

Der må kun ved særlige behov anvendes nogle få former for naturlig udvundede sprøjtemidler i økologisk dyrkning. Derfor findes der stort set ikke pesticidrester i økologiske afgrøder.

Kun i få tilfælde har Fødevarestyrelsen kunne registrere pesticidrester i økologiske fødevarer. Der er som oftest tale om m​eget små mængder, der sandsynligvis skyldes forurening fra områder, der dyrkes konventionelt. 

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at du altid skyller frugt og grønt, før du spiser det. For selv på økologisk frugt og grønt kan der sidde bakterier på skralden.​

 

Pesticidrester i konventionelle a​​​​fgrøder

Eventuelle pesticidrester i konventionelle afgrøder er dog godt regulerede, godt kontrollerede og grundigt vurderede, så de ikke udgør et sundhedsmæssigt problem.​

I økologiske fø​​devarer må der hverken bruges genmodificerede ingredienser eller kød, mælk og æg fra dyr, som har fået genmodificeret foder.

Der er mærkningspligt, hvis der indgår genmodificerede afgrøder i fødevarer, men ikke for animalske produkter. Du kan ikke se på kød, mælk og æg fra konventionel produktion, om dyret har fået genmodificeret foder, da det ikke er mærkningspligtigt.​

Vælg økologisk, hvi​s du vil undgå nitrit

I økologiske fø​​devarer må der kun anvendes et begrænset antal tilsætningsstoffer.​​

I Danmark e​​r der ikke noge​​n danske virksomheder, som har fået tilladelse til at tilsætte nitrit til konservering af økologiske kødprodukter.

Der er få undtagelser, hvad angår økologiske udenlandske kødprodukter, hvor der er givet en særlig godkendelse af den pågældende udenlandske myndighed for brug af nitrit.

Derfor kan det f.eks.​ være muligt at købe udenlandske økologiske pølser i Danmark, som er tilsat nitrit.​

 

Økologiske dyr får, sammenlignet med konventionelt opdrættede dyr, typisk mere dagslys, frisk luft og plads til at udfolde sig på. ​Der er nemlig i økologireglerne krav om, at dyrene skal have økolog​isk foder, plads, lys, luft, adgang til udendørsarealer, læ, skygge og mulighed for at pleje deres hud og fjer.

Så skal f.eks. økologiske køer have adgang til afgræsningsarealer i sommerhalvåret og kunne gå frit omkring in stalden, fordi bindestalde er ved at blive udfaset i økologi. Økologiske dyr skal altid have adgang til grovfoder og holdes, så de kan få opfyldt deres adfærdsmæssige behov.​

Økologiske bedri​fter har en højere grad a​f biodiversitet. Økologisk landbrug har vist sig at have flere positive effekter på miljøet, på dyre- og plantearter i og omkring agerlandet.

Der ses således flere planter og markblomster i afgrøder, læhegn og småbiotoper ved økologisk landbrug til gavn for insekter, dyr og f​ugle.​

 

Økologisk produktion og bæredygtig for​​brug skåner miljøet 

Vi gavner miljøet allermest, hvis vi spiser mindre kød og undgår madspild. Forskere har regnet ud, at ko​​stens miljøbelastning bliver 25 % mindre, hvis vi spiser 35 % mindre kød. Undgår vi madspild fra jord til bord falder miljøbelastningen yderligere 10-20 %. Vælger vi lokale varer, kan vi typisk sænke miljøbelastningen med yderligere 7 %.

Vil man spise miljøvenligt, skal man derfor først og fremmest spise mindre kød, undgå madspild og gå efter de lokalt producerede varer.

Dyrkning af økologiske afgrøder uden kemisk syntetiserede sprøjtemidler og gødning beskytter vores grundvand og vores overfladevand, som søer og havet.​

 

Læs mere om økol​​ogi og miljø​ (SKAL REVIDERES - LINKES UD AF HUSET)

Miljøpåvirkn​in​​​gen af importerede økologiske fødevarer: Frugt, grønt og ost – Københavns Universitet, oktober 2013 (pdf)

Vidensynteserne udarbejdet af I​CROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer), bl.a. Økologiens bidrag til samfundsgoder, 2015

På väg mot miljöanpassade kostråd – Livsmedelsverket i Sverige, 2008 (pdf)

Sådan påvirker din mad klimaet – Videnskab.dk, 2010​

Det er ​​ikke bevist, at økologiske fødevarer er ’sundere’ end tilsvarende konventionelle produkter.​

 

Økologiske prod​ucenter ​har strengere krav til brug af antibiotika

Generelt bruge​​r økologiske producenter mindre antibiotika. Og dyrene skal gå dobbelt så lang tid efter behandling med antibiotika i.f.t. konventionelle, før deres mælk må sælges som økologisk eller de må sendes til slagtning.

Læs mere om medicinbrug blandt økologiske svin

Fødevarestyrelsen overvåger løbende forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr og fødevarer, men har ikke en specifik overvågning af resistensforekomst opdelt på bestemte produktionsformer.

2018-2020 data fra den løbende overvågning af antibiotikaresistens er blevet analyseret nærmere med henblik på at belyse forskelle i forekomsten af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier i henholdsvis konventionelle og økologiske/"opdrættet uden brug af antibiotika" kvæg, svin og slagtefjerkræ.

Læs resultaterne af denne undersøgelse h​er​

Endvidere har Fødevarestyrelsen tidligere undersøgt for MRSA (methicillinresistente Staphylococcus areus) i svinekød. Undersøgelsen tyder på, at der ikke lige så tit er MRSA i økologisk svinekød, som i andre typer svinekød.

Læs hele undersøgelsen om MRSA i svinekød fra 2016 her

 

Øko​​logisk opdrættet fisk 

Du kan både købe økologisk fisk og skaldyr, men for a​​t de kan sælges som økologiske, er de nødt til at være opdrættede, fordi kun her kan man kontrollere, hvad fiskene udsættes for. Der findes en række krav til opdræt af økologiske fisk, bl.a. må de kun få foder, der er certificeret til brug for økologiske fisk, der er specifikke krav til bæredygtig produktion, sygdomsforebyggelse, bestandstætheden og dyrevelfærden og dyrene må højst behandles med medicin én gang i livet. I den danske handel kan du fx købe følgende økologisk regnbueørred, bækørred og kildeørred. ​