6. Beskriv hvad virksomheden skal gøre ved fund af listeria

Der skal være klare retningslinjer og procedurer for, hvad du gør, hvis der bliver fundet listeria i virksomhedens fødevarer eller i produktionen. ​Din virksomhed skal have fastlagt, hvornår en fødevare skal tilbagetrækkes fra markedet eller tilbagekaldes fra forbrugerne, og hvordan det skal gøres. Her kan du læse om, hvad du skal gøre, og hvordan du kan rette op på fejlen, hvis der bliver fundet listeria i virksomheden eller i fødevarerne.

Sådan gør du

Hvis der bliver fundet listeria i en fødevare, skal du først og fremmest undersøge, om grænseværdien (kriteriet) for fødevaren er overskredet. Du skal derfor vide, hvilket kriterie og dermed, hvilken grænseværdi, der gælder for fødevaren inden markedsføring. 

Se punkt 3 her: Find reglerne for listeria i fødevaren

Se punkt 5 her: Find ud af, om virksomheden skal tage prøver og lav en prøveplan

Kategori 1.1

Her gælder kriteriet om fravær i 25 g.
Hvis der er fundet listeria i fødevaren, må den ikke markedsføres.

Kategori 1.2 med ikke-styret vækst

Her gælder kriteriet om fravær i 25 g.
Hvis der er fundet listeria i fødevaren, må den ikke markedsføres.

Kategori 1.2 med styret vækst

Her gælder kriteriet om op til 100 cfu/g i holdbarhedsperioden.
Hvis der er fundet over 100 cfu/g, må fødevaren ikke markedsføres.
Hvis der er fundet op til 100 cfu/g, skal du vurdere resultatet i forhold til den dokumentation for vækst, du har brugt ved indplacering af din fødevare i kategori 1.2 med styret vækst.

Se også punkt 2 her: Tjek, om listeria kan vokse i fødevaren

Se også punkt 3 her: Find reglerne for listeria i fødevaren

Kategori 1.3 - stabiliseret

Her gælder kriteriet om op til 100 cfu/g i holdbarhedsperioden.
Hvis der er fundet over 100 cfu/g, må fødevaren ikke markedsføres.
Hvis der er fundet op til 100 cfu/g, må fødevaren gerne markedsføres.

Kategori 1.1

Her gælder kriteriet om fravær i 25 g.
Hvis der er fundet listeria i fødevaren, skal den tilbagetrækkes eller tilbagekaldes.

Kategori 1.2 med ikke-styret vækst

Der er ikke noget kriterie for indhold af listeria, når produktet er markedsført. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om fødevaren er farlig. Fx skal indholdet af listeria sammenholdes med, hvor lang tid, der er tilbage af fødevarens holdbarhed. Hvis fødevaren vurderes at være farlig, skal den tilbagetrækkes eller tilbagekaldes. Fødevarestyrelsen kan hjælpe virksomheden med at vurdere, om fødevaren skal betragtes som farlig.

Kategori 1.2 med styret vækst

Her gælder kriteriet om op til 100 cfu/g i holdbarhedsperioden.
Hvis der er fundet over 100 cfu/g, skal fødevaren tilbagetrækkes. 
Hvis der er fundet op til 100 cfu/g, skal du vurdere resultatet i forhold til den dokumentation for vækst, du har brugt ved indplacering af din fødevare i kategori 1.2 med styret vækst.

Se også punkt 2 her: Tjek, om listeria kan vokse i fødevaren

Se også punkt 3 her: Find reglerne for listeria i fødevaren

Kategori 1.3 - stabiliseret

Her gælder kriteriet om op til 100 cfu/g i holdbarhedsperioden.
Hvis der er fundet over 100 cfu/g, skal fødevaren tilbagetrækkes eller tilbagekaldes. 

Læs mere her om brug af produkter, der overskrider kriteriet: Afsnit 11 i Mikrobiologivejledningen.

Når du tilbagetrækker en fødevare fra andre virksomheder, eller tilbagekalder en fødevare fra forbrugeren, skal du bl.a. underrette Fødevarestyrelsen og dokumentere alle dine korrigerende handlinger i forløbet. 

Læs mere her i Tilbagetrækningsvejledningen

Hvis kriteriet (grænseværdien) for listeria er overskredet, skal du altid forsøge at finde årsagen til fejlen og løse problemet. Gennemgå produktionen og procedurerne for at finde ud af, om der er et generelt problem med listeria i virksomheden, eller om det er en enkeltstående fejl. Du skal gennemgå din risikoanalyse og egenkontrol med kritiske øjne for at forhindre, at fejlen sker igen. Det kan betyde, at der i en periode f.eks. skal tages flere prøver, gøres grundigere og oftere rent i virksomheden, eller at personalet skal have mere instruktion. 

Se punkt 4 her: Lav en risikoanalyse for listeria og en plan for egenkontrol

Det er forskelligt, hvor alvorligt det er at finde listeria i fødevareproduktionen. Det afhænger af, hvor i virksomheden der er fundet listeria, og hvor stor sandsynligheden er for, at fødevarer er blevet forurenet. Er der fundet listeria i råvareafdelingen? Eller i rene områder, f.eks. pakkeriet? Er der fundet listeria i et afløb eller på en overflade, som fødevaren kommer i berøring med?

​Mindre alvorlige fund:

F.eks. fund af listeria fra gulv og afløb - og ikke andre steder. 
F.eks. fund af listeria på overflader, vægge og udstyr under knæhøjde, og som fødevarerne ikke kommer i berøring med.
F.eks. fund af listeria i råvareafdelingen - og ikke andre steder.

Alvorlige fund:

F.eks. fund af listeria på overflader, som fødevarer kommer i berøring med.
F.eks. fund af listeria fra kondens på lofter i færdigvareafdelingen - her er risiko for dryp ned på færdigvarer.

OBS: Vær opmærksom på, at listeria kan flytte sig i produktionsmiljøet. Hvis der er listeria, f.eks på gulv, vægge og i afløb, kan det hurtigt give problemer andre steder i virksomheden. 

Ret op på fejlen - korrigerende handlinger

Hvis der bliver fundet listeria i virksomhedens produktionsmiljø, skal du altid sørge for at finde årsagen og løse problemet. Reaktionen afhænger af, hvor den positive prøve er taget, og hvor stor sandsynligheden er for, at fødevarer er blevet forurenet.

Virksomheden skal rette op på fejlen, f.eks. ved:

  • At vurdere produktionsflowet i virksomheden. Er råvare- og færdigvareområder klart adskilt?
  • At gennemgå prøveplanen. Er planen tilstrækkelig og effektiv?
  • At gennemgå rengøringsprocedurerne. Skal der gøres grundigere og oftere rent?
  • Mere uddannelse og instruktion af personalet.

 

Se også punkt 4 her: Lav en risikoanalyse for listeria og en plan for egenkontrol

Se også punkt 5 her: Find ud af, om virksomheden skal tage prøver og lav en prøveplan

Se også punkt 7 her: Gør grundigt rent for listeria i virksomheden