7. Gør grundigt rent for at undgå listeria

Rengøring og desinfektion er noget af det vigtigste for at undgå problemer med listeria. Lav derfor en plan for rengøring af virksomhedens produktion (maskiner, gulvriste, rørføringer mv.).

Sådan gør du rent

  • Sørg for at gøre rent i virksomheden ofte og grundigt
  • Brug de rigtige rengørings- og desinfektionsmidler på det rigtige tidspunkt
  • Skil udstyr med bevægelige dele ad inden rengøring, fx slicere, transportbånd og lignende

Fotoserierne her viser, hvor man skal være ekstra opmærksom ved rengøring:

Se fotoplancherne her om: Undgå listeria - fokus på rengøring

Se fotoplancherne her om: Rengøring af pålægsmaskine/slicer

Brug rengøringsprøver til at tjekke, at rengøringen har været tilstrækkelig effektiv.

Læs mere her i punkt 5 "Find ud af, om virksomheden skal tage prøver og lav en prøveplan".

Listeria kan gemme sig i produktionen

Listeria har en særlig evne til at "gemme" sig i produktionen på svært tilgængelige steder i maskiner og andet produktionsudstyr. Specielt i rustne områder, revner, hulrum og på flossede transportbånd. Her kan listeria vokse og hele tiden forurene nye fødevarer under produktionen.

Hvis listeria har "gemt" sig i produktionen, kan den være meget svær at komme af med igen. Man har set eksempler, hvor den samme type listeria er fundet i samme virksomhed med mange års mellemrum. Derfor er det vigtigt at få gjort produktionsudstyret grundigt rent og komme ind i alle kroge og gemmer.

Undgå biofilm ved grundig rengøring

Listeria kan sidde på rengjorte overflader, hvis der ikke er gjort effektivt rent. Bakterien kan danne "biofilm" på overfladen af produktionsudstyr som et forsvarssystem. Biofilmen gør, at bakterien kan hæfte sig til en overflade og dermed kan overleve udtørring, rengøring og desinfektion.  Man kan undgå opbygning af biofilm ved grundig rengøring og desinfektion.

Se denne planche om, hvordan listeria kan danne biofilm

Skift af desinfektionsmiddel

Listeria kan udvikle resistens imod et desinfektionsmiddel på samme måde som bakterier kan blive resistente overfor antibiotika. Derfor bør en virksomhed jævnligt udskifte desinfektionsmiddel eller løbende veksle imellem to eller flere forskellige typer, så man bedre kan komme eventuelle listeriabakterier i miljøet til livs. Det handler om at undgå, at der opbygges modstandsdygtige listeriabakterier, som kan overleve desinfektionsmidlet. Jo længere tid man bruger det samme middel, jo større risiko er der for, at det sker.

Et godt udgangspunkt vil være at have to forskellige desinfektionsmidler på lager, som man skifter imellem hver måned.

Det er også vigtig at sikre, at de anvendte desinfektionsmidler specifikt er virksomme overfor listeria. F.eks. er nogle desinfektionsmidler kun virksomme overfor gram negative bakterier, og listeria er en gram positiv bakterie. Du kan rådføre dig hos leverandøren af desinfektionsmidlerne.