Økologi i storkøkkener

Der gælder særlige økologiregler for storkøkkener, der vil tilberede mad af økologiske fødevarer og markedsføre den med Det Økologiske Spisemærke.

Storkøkkener dækker over alle slags professionelle køkkener underlagt Fødevarestyrelsens kontrol som tilbereder mad til offentlige eller private spisesteder eller take-away.

Idet det også efter den nye EU økologiforordning er tilladt at anvende nationale regler vedrørende produktion, mærkning og kontrol af produkter fra storkøkkendrift, kunne Danmark beholde reglerne til de økologiske spisemærker. Det betyder, at de generelle økologiregler, som er nævnt på FVST.dk under Økologi for fødevarevirksomheder, gælder ikke for storkøkkener. ​

Betingelserne for økologi i storkøkkener findes derfor i en dansk bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, hvordan køkkener må anprise anvendelse og servering af økologiske fødevarer samt bestemmelser om brug af de økologiske spisemærker.

De økologiske spisemærker i bronze, guld og sølv, for henholdsvis 30-60%, 60-90% og 90-100% økologi.

Download spisemærkerne

Download det økologiske spisemærke 90-100% i guld og sort hvid til tryk og skærmvisning (Zip).

Download det økologiske spisemærke 60-90% i sølv og sort hvid til tryk og skærmvisning (Zip).

Download det økologiske spisemærke 30-60% i bronze og sort hvid til tryk og skærmvisning (Zip).

Spisemærkernes farvekoder​

Bronze: Pantone 876
CMYK 22-57-86-23
RGB 161-103-51

Sølv: Pantone 877
CMYK 31-24-25-0
RGB 179-180-180
 
Guld: Pantone 872
CMYK 20-40-96-7
RGB 195-146-46​

Udover spisemærket er der ifølge bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift også en række andre muligheder for at markedsføre økologi i restauranter og caféer, som ikke kræver registrering hos Fødevarestyrelsen.

Et køkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt.

Læs mere i Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift samt i den "gamle" vejledning om økologisk storkøkkendrift, afsnittene 6-11 (se under afsnittet nedenfor, "National lovgivning og vejledning om økologisk storkøkkendrift").​​​

Anprisning af, at visse råvarer er økologiske​

Fx ”I køkkenet anvendes denne måned kun økologiske kartofler og gulerødder”.​​​

Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste økologiske råvarer over et bestemt tidsrum. I dette tidsrum må man ikke have samtidig de samme råvarer i ikke-økologisk kvalitet på hverken råvare- eller færdigvarelageret og man skal kunne dokumentere gennem indkøbsfakturaer eller lignende, at råvarerne i dette tidsrum er eller har været økologiske.

Læs Vejledning om økologisk storkøkkendrift (pdf)

Anprisning af, at en vis andel af de anvendte r​åvarer er økologiske

Fx ”Økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10 % af råvarebudgettet”.

Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, som dokumenterer, at anprisningen er korrekt.​

Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske

Fx ”økologisk spinatlasagne”.

Anprisningen f​orudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten på økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form - ellers skal man være økologicertificeret efter EU økologiforordningen og have en økologirapport.​

Angivelse af, at køkkenet er ”økologis​​k”

Fx ”Det økologiske madsted”.

Dette kræver ifølge reglerne om økologisk storkøkkendrift, at køkkenet enten er registreret bruger af Det Økologiske Spisemærke med procentintervallet 90-100 % eller certificeret efter EU økologiforordningen, hvor enten  alle råvarer eller alle serverede retter er økologiske.​​

Læs bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift  

Der er endnu ikke udarbejdet en opdateret vejledning til ovennævnte bekendtgørelse fra august 2019. Derfor skal de gældende bestemmelser læses i bekendtgørelsen. 

Den tidligere vejledning om økologisk storkøkkendrift kan evt. stadig være en hjælp til læsningen af de gældende bestemmelser, hvis der samtidig tages hensyn til på hvilke punkter den nye bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift er ændret.

Læs oversigten over ændringer i beke​ndtgørelsen sammenholdt med tidligere bekendtgørelse (pdf).

Læs vejledning om økologisk storkøkkendrift (pdf)

I den tidligere vejledning er beskrivelserne i afsnittene 6-11 af, hvordan køkkener må reklamere for brug af økologiske råvarer eller servering af økologiske retter, opdateret.

De øvrige afsnit om Det Økologiske Spisemærke er ikke opdateret (dog på nær afsnittene 4. og 4.4.5 om ændring og ophør af spisemærkeregistrering), og man skal være særligt opmærksom på, at reglerne for brug af spisemærket ved lejlighedsvise arrangementer er ændret markant.

Det økologiske spisemærke

Brug blanketten til at ansøge om Det Økologiske Spisemærke: 

Udfyld blanket