Sådan kan kæder melde væsentlige ændringer

​Større kæder af virksomheder, f.eks. supermarkedskæder, kan samlet melde til Fødevarestyrelsen, når der skal ske væsentlige ændringer i deres produktion og salg. Læs hvornår og hvordan på denne side.

Hovedkontoret kan melde væsentlige ændringer i flere virksomheder i en kæde. En konsulent eller en anden person kan også melde væsentlige ændringer ind på vegne af virksomhederne eller ansøge om ny autorisation ved væsentlige ændringer.

Du kan kun søge på vegne af flere virksomheder, hvis:

  • ​virksomhederne indgår i et kædekoncept.
  • det drejer sig om samme væsentlige ændringer i alle virksomhederne.
  • ændringerne ønskes påbegyndt fra den samme dato i alle virksomhederne.

Hvis en kæde kun ønsker at ændre væsentligt i en enkelt virksomhed

Hvis en kæde kun ønsker at ændre væsentligt i en enkelt virksomhed, f.eks. som test, skal du melde ændringen separat for denne virksomhed. Først når kæden er klar til også at ændre i de andre af kædens virksomheder, må du også melde ind for disse virksomheder.

Læs mere om væsentlige ændringer i autorisationsvejledningens afsnit 25. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

Oplyse hovedkontorets data eller data for en af virksomhederne

Hvis det er hovedkontoret, der melder ind på vegne af et kædekontor, skal det indsætte hovedkontorets data. Uanset om kædekontoret er en fødevarevirksomhed eller ej. Af tekniske årsager skal kædekontoret svare "ja" til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en fødevarevirksomhed i forvejen. Også selvom det ikke er tilfældet.

Hvis du er konsulent og melder væsentlige ændringer ind, skal du indsætte data for en af de virksomheder i kæden, hvor der skal ændres væsentligt. Du skal være opmærksom på selv at få en kopi af ansøgning og kvittering.

Send liste over alle virksomheder

Du skal ved ansøgningen vedhæfte en liste over de virksomheder i kæden, hvor der skal ske væsentlige ændringer. Listen skal indeholde navn og evt. afdeling, adresse og p-nummer for virksomhederne.

Du får svar fra Fødevarestyrelsen

Hvis du udfylder og sen​der blanketten digitalt, modtager du et svar med det samme - et "strakssvar". 

I svaret står der, om du må gå i gang med ændringer eller skal vente.

Du får svar om, hvorvidt virksomheden med det samme kan starte de væsentlige ændringer eller skal vente. Autoriserede virksomheder får besked om, at de vil blive kontaktet af Fødevarestyrelsen inden for kort tid for at få et autorisationsbesøg.

Du har ansvar for at melde svaret ud til virksomhederne

Du skal altid sørge for at melde svaret ud til virksomhederne.

Hver enkelt virksomhed, der er omfattede af ændringen, skal til enhver tid kunne vise dokumentation for den registrerede ændring. Dokumentationen skal vises frem ved kontrolbesøg i virksomheden.

Registreringsblanket

Du skal bruge Fødevarestyrelsens digitale registreringsblanket for fødevarevirksomheder på virk.dk til at melde ændringer.

Gå til registreringsblanket