Videreførelse af kontrolrapporter ved ejerskifte eller flytning

Hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, får du ved ejerskifte eller flytning videreført kontrolrapporter fra tidligere ejer eller virksomhed. De videreførte resultater vil indgå i beregning af eventuel reduceret kontrolfrekvens.

​Få reduceret din kontrolfrekvens hurtigere

Hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og er i en af risikogrupperne 'lav', 'middel', 'høj' eller 'særlig høj', kan den få reduceret kontrolfrekvensen. Kontrolfrekvensen bliver reduceret, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkninger, og alle kontrolrapporter inden for de seneste 12 måneder er uden anmærkninger.

Du får kun videreført kontrolrapporter uden anmærkninger – og de tæller med i grundlaget for at få reduceret frekvens. På den måde kan din virksomhed hurtigere få reduceret kontrolfrekvensen.

Hvis der er videreført tre kontrolrapporter uden anmærkninger, og der er gået minimum 12 måneder siden den første af de tre videreførte kontroller, kan du opnå reduceret kontrolfrekvens ved førstkommende kontrol.

Videreførelse af kontrolrapporter

Hvis din virksomhed er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol og den seneste kontrolrapport er uden anmærkninger, kan du få videreført kontrolrapporterne. Det er kun kontrolrapporter uden anmærkninger, der bliver videreført – og kun de seneste i en uafbrudt række.

Kontrolrapporterne bliver både videreført ved ejerskifte og ved flytning. I begge tilfælde er det en forudsætning, at virksomheden i øvrigt fortsætter uændret.

Hvad skal du gøre?

Din virksomhed får automatisk videreført kontrolhistorikken fra tidligere ejer eller virksomhed, hvis betingelserne er opfyldt.

Ved flytning til en ny adresse er der dog tale om oprettelse af en ny virksomhed, som skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, før den må starte sine fødevareaktiviteter.

Når du lukker din virksomhed på den gamle adresse, skal du derfor meddele ophør af den virksomhed senest på ophørsdagen. Der ud over skal du lade den nye virksomhed registrere eller autorisere hos Fødevarestyrelsen.

Det betyder, at du skal give to meddelelser til Fødevarestyrelsen:

1. Meddele start. Du skal meddele start af den nye virksomhed på den nye adresse. Anvend registreringsblanketten ”Opstart af fødevarevirksomhed”.

Opstart af fødevarevirksomhed

2. Meddele ophør. Du skal meddele ophør af den gamle virksomhed på den gamle adresse.

Anvend registreringsblanketten ”Ophør af fødevarevirksomhed”.

Ophør af fødevarevirksomhed