Reklame for fødevarer, der følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål

2017

Du må gerne reklamere med, at et produkt følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål.

Når produktet følger Fødevarestyrelsens vejledende saltmål, må du skrive dette på mærkningen.