Vejledende mål for salt i fødevarer - Saltlisten

2018

Saltlisten består af vejledende mål for indhold af salt i 15 fødevarekategorier og 77 underkategorier. Det er en vejledning til producenter om, hvilke mål for indhold af salt i produkterne, der arbejdes hen imod.