Rejse med kæledyr

Skal du have familiens kæledyr med på sommerferie? Flytter du til udlandet? Eller har du købt en hvalp eller killing i udlandet, som du får andre til at transportere til Danmark? Bliv klogere på de forskellige situationer og regler her.

Rejsereglerne gælder for disse kæledyr

 • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
 • Fugle, bortset fra fjerkræ*
 • Kaniner og gnavere
 • Krybdyr og padder
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr
 • Tropiske akvariefisk

*Fjerkræ er følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.

Rejse med andre dyr

Rejser du med andre dyr end de nævnte, skal du leve op til de almindelige krav til flytninger:

Gå til flytning af dyr

En rejse med et kæledyr skal overholde tre generelle krav

 • Rejsen skal være pga. ejerens behov for at rejse. Det vil sige, at kæledyret enten:
  • rejser sammen med ejeren.
  • flyttes op til fem dage før eller efter ejers rejse, ledsaget af en bemyndiget person.
 • Kæledyret skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over kæledyret skal ikke overdrages til en anden person.

Du må ikke rejse med dit kæledyr, hvis dyret eller rejsen ikke lever op til reglerne.

Der er supplerende krav ved rejser med

 • Hunde, katte og fritter, der rejser imellem EU-lande og fra lande uden for EU til EU-lande
 • Fugle, der rejser fra lande uden for EU til EU-lande

Læs de supplerende krav

Sådan rejser du med din hund

Sådan rejser du med din kat eller fritte

Rejse med fugle fra lande uden for EU

Der er pt. ingen supplerende krav ud over de generelle krav, hvis du rejser med andre kæledyrsarter end hunde, katte, fritter eller fugle.

Der er heller ikke nogen begrænsning på, hvor mange dyr du må rejse med, når blot du opfylder de generelle krav.

Rejser til Danmark

Skal du rejse med kæledyr til Danmark, hvor der ikke er supplerende krav til arten, kan du medbringe dem, når du opfylder de generelle krav. Der er ikke krav om ledsagende dokumenter eller forudgående dyrlægekontrol.

Vær dog opmærksom på, at:

 • der er arter af kæledyr, som du ikke må holde som privatperson.
 • der er visse arter af gnavere, som er forbudte at tage med til Danmark fra visse lande uden for EU.

Rejser til andre EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz

Andre lande kan have nationale regler for rejser med nogle kæledyrsarter. Du skal derfor sørge for at kontakte de veterinære myndigheder i landet, du rejser til, inden du rejser afsted.

Ved rejse til lande uden for EU

Se mere om rejser til lande uden for EU

FAQ

Som følge af risiko for indførsel af abekoppevirus er det forbudt at indføre følgende gnaverarter til Danmark (EU):

 • Præriehunde (Cinynos sp.) fra USA
 • Vilde gnavere og egern, som stammer fra afrikanske lande, der er beliggende syd for Sahara

Der er arter af de kæledyrsarter, som reglerne for rejser med kæledyr omhandler, det er forbudt at holde som privatperson i Danmark.

Hvis arten ikke må holdes af privatpersoner i Danmark, må du heller ikke rejse med den til Danmark.

Forbudte arter må dog gerne transiteres igennem Danmark.

Du kan se hvilke arter, det er forbudt at holde i bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr.

Fly- og færgeselskab bestemmer selv, om de tillader rejsende at medbringe kæledyr.

Nogle fly- og færgeselskaber tillader kæledyr ombord, andre gør ikke.

Undersøg derfor altid, om det er tilladt at medbringe kæledyr, inden du booker din billet.

Det er dyrlæger med dansk autorisation, som må udstede EU selskabsdyrspasset til hunde, katte og fritter i Danmark. Heri indskrives også de vaccinationer, behandlinger og tests, som måtte være påkrævet i henhold til reglerne.

Læs mere om EU-selskabsdyrpas

Find din lokale dyrlæge

Gå til Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside "Find en dyrlæge"

Kæledyr skal underkastes en dokument- og identitetskontrol på et godkendt indgangssted for kæledyr (Travellers' Point of entry), når de rejser med deres ejere til Danmark fra lande uden for EU (bortset fra Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten).

Det er ejerens eller den bemyndigede persons pligt at rette henvendelse til myndigheden på indgangsstedet, så kæledyret og dets ledsagedokumenter (certifikat/pas, eventuelt laboratorierapport og diverse erklæringer) kan blive kontrolleret.

I Danmark er der tre godkendte indgangssteder for rejsende med kæ​ledyr fra lande uden for EU

Københavns Lufthavn, Kastrup
Kystvejen 16,
2770 Kastrup​
Tlf.: 72 27 64 40
Fax: 72 27 64 51
E-mail: 208@fvst.dk 


Billund Lufthavn
Lufthavnsvej​
7190 Billund
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 56 02
E-mail: bip.syd@fvst.dk


Aalborg Lufthavn (OBS - kun godkendt til hunde og katte)
Ny Lufthavnsvej 100
9400 Nørre Sundby
Tlf.: 72 27 69 00
Fax: 72 27 50 04
E-mail: aalborgfallesgransen@fvst.dk

​Det er forbudt at tage kæledyr fra andre lande end en EU medlemsstat (bortset fra Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten), med ind i Danmark via andre steder, som ikke er godkendt, fx andre lufthavne eller havne i Danmark.​

Indga​​ngssteder for rejsende i andre EU medlemsstater

Fører du dyret ind på EU's område i en andet EU medlemsstat end Danmark, skal du sørge for at få dit kæledyr kontrolleret dér.

Du kan via linket nedenfor se, hvilke indgangssteder der er i de andre EU medlemsstater.​

Indgangs​steder i EU (ec.europa.e)

Til udlejere af sommerhuse

Her kan sommerhusudlejere mv. hente materiale, der kan sendes til udenlandske lejere, der ønsker at medbringe kæledyr fra udlandet.