Rabiesvaccination af hunde, katte og fritter

​En vaccination, som beskytter imod sygdommen rabies, også kaldet hundegalskab.

​​​​Der findes rabiesvacciner til mange forskellige dyrearter, men vaccinationen anvendes særligt til hunde og katte, som fx skal rejse med deres ejer eller eksporteres til et andet land.
 
Din dyrlæge kan anbefale den bedste vaccine til dit dyr.​

Gyldig rabiesvaccination

Hunde, katte og fritter skal vaccineres imod rabies i henhold​ til kravene i bilag III i Kæledyrsforordningen (Forordning (EU) 576/2013). Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013.

Åbn Forordning (EU) 576/2013

Dyret skal være mindst 12 uger gammel, før de må vaccineres imod rabies. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning.

Der skal gå mindst 21 dage, fra dyret er vaccineret imod rabies første gang, før det må udføres fra eller indføres til Danmark. Det afhænger dog af, hvornår der indtræder beskyttende immunitet efter vaccinationen. Det kan være forskelligt fra vaccine til vaccine. Tal med din dyrlæge herom.

Dyret skal ID-mærkes før eller samtidig med rabiesvaccinationen. Hvis vaccinationsdatoen er tidligere end ID-mærkningsdatoen, vil vaccinationen ikke være gyldig.

Rettidig revaccination

En vaccine er gyldig i den periode, som fremgår af markedsføringstilladelsen. Det vil sige, at hvis dyret fortsat skal være beskyttet imod rabies, skal det revaccineres, inden gyldighedsperioden fra den første/forrige vaccination udløber. Det er vigtigt, at du som ejer er opmærksom på, at dit dyr bliver rettidigt revaccineret mod rabies, særligt hvis dyret tit tages med ud på rejse. (så og si det samme)
 
Hvis dyret ikke revaccineres i tide, starter vaccinationsprotokollen forfra. Dette er også tilfældet, selvom der eventuelt kun er tale om få dage eller uger. Det kan der ikke dispenseres fra.
 
Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination.