Pesticidrapport 2022

20-12-2023

Fødevarestyrelsen har offentliggjort den årlige rapport over resultater fra pesticidkontrollen af både danske såvel som udenlandske varer på det danske marked. I alt blev 2.176 prøver analyseret fordelt på 255 forskellige typer af fødevarer.

I 34 prøver blev der fundet overskridelser af maksimalgrænseværdien for pesticider, for hvilke en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes. Indholdet af pesticidrester påvirker dog ikke kostrådet om at indtage frugt og grønt. Hvis man vil minimere sit indtag af pesticidrester via fødevarer, kan man vælge danske og/eller økologiske fødevarer.

Når du køber dansk frugt og grønt er det meget sjældent, at indholdet af sprøjtemiddelrester er højere end de tilladte grænseværdier. Det viser den årlige pesticidrapport 2022 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. 

I konventionelt dyrket frugt fra andre EU-lande blev der fundet pesticidrester under grænseværdien i 83 pct. af prøverne. Det samme gjorde sig gældende for 86 pct. af prøverne fra tredjelande. Til sammenligning blev der fundet restindhold under grænseværdien i 51 pct. af de danske frugtprøver.

I konventionelt dyrkede grøntsager fra andre EU-lande var der restindhold under grænseværdien i 58 pct. af prøverne, mens 56 pct. af prøverne fra tredjelande indeholdt pesticidrester. I konventionelt dyrkede danske grøntsager var der kun restindhold under grænseværdien i 20 pct. af prøverne.

Af i alt 2.176 fødevareprøver, hvor også korn, kød og babymad blev analyseret, blev der fundet 34 prøver med indhold, der blev vurderet sundhedsmæssigt uacceptabelt. Det svarer til, at der i 1,6 pct. af samtlige fødevareprøver fra ind- og udland blev fundet sundhedsmæssigt uacceptable overskridelser af grænseværdien. Disse produkter blev tilbagekaldt, og der blev udsendt en varsling til andre EU-lande.

I danske prøver blev der kun fundet indhold over grænseværdien i én prøve af æble, hvor overskridelsen dog ikke udgjorde en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne.​

​Indholdet af pesticidrester er generelt så lavt, at det ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Og selv hvis du en gang imellem spiser et stykke frugt eller grønt, som marginalt overskrider grænseværdierne, er din sundhed heller ikke truet, understreger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen:

- Men pesticidrester i fødevarerne skal holdes under grænseværdien. Derfor har vi løbende kontrol med pesticidrester i både danske og udenlandske fødevarer, og virksomhederne skal trække varerne tilbage, hvis der konstateres sundhedsmæssigt uacceptabelt indhold af pesticidrester.​

Læs hele Pesticidrapporten 2022