Kosttilskud for virksomheder

Virksomheder og alternative behandlere, der markedsfører kosttilskud, kan finde regler om kosttilskud fra denne side.

Hvad er kosttilsk​​ud?​​​​​

Kosttilskud er produkter, der tages for at supplere den normale kost. ​​
 
Kosttilskud kan indeholde vitaminer, mineraler, plantedele, animalske ingredienser, mineralske ingredienser eller opkoncentrerede stoffer, f.eks. fiskeolier og koncentrerede n-3 fedtsyrer. De kan også indeholde andre næringsstoffer, som f.eks. er kemisk fremstillet.

For alle kosttilskud gælder, at de skal indeholde vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer med ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning.
 
Kosttilskud skal markedsføres i mindre, afmålte mængder (f.eks. i form af piller, kapsler, væsker eller pulver) med en angivelse af den anbefalede daglige dosis.

Særlig kontrol af kosttilskud

Kosttilskud er underlagt særlig kontrol, hvis de markedsføres på det danske marked. 

Læs mere om Rejseholdets Kosttilskudsgruppe

Kosttilskud er ikke lægemidler

Produkter, der markedsføres med en forebyggende eller helbredende effekt overfor sygdomme og sygdomssymptomer, skal være godkendt som lægemidler. Disse produkter må ikke sælges som kosttilskud.  

Grænsen for, hvornår et produkt ikke er et kosttilskud, men et lægemiddel, beror på en konkret vurdering, som foretages af Lægemiddelstyrelsen. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en mere udførlig beskrivelse af, hvad der som udgangspunkt gør et produkt til et lægemiddel. 

Find den fulde lægemiddeldefinition på Lægemiddelstyrelsens h​jemmeside

Spørg Lægemiddelstyrelsen, hvis der er ​tvivl om, hvorvidt et produkt er et lægemiddel.

Probiotika

"Probiotika" kan bruges so​​m obligatorisk kategoribetegnelse på kosttilskud.

Kosttilskud er per definition produkter, der er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, har til formål at supplere den normale kost samt markedsføres i dosisform. Anprisningsreglerne gælder også for kosttilskud. Der er særlige mærkningskrav for kosttilskud, som supplerer de generelle mærkningskrav for almindelige fødevarer. 

Efter kosttilskudsbekendtgø​relsens § 8 er det derfor bl.a. obligatorisk i mærkningen af kosttilskud at angive navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet, eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer. En obligatorisk mærkning på kosttilskud er ikke omfattet af anprisnings­reglerne.

Den almindelige forståelse har hidtil været, at det eksempelvis er "mælkesyrebakterier" eller "bifidobakterier", som er de mulige kategoribetegnelser for de pågældende mikroorganismer.

Nederlandene og Polen har for nylig oplyst, at de fremover betragter "probiotika" som en obligatorisk kategoribetegnelse for kosttilskud. Danmark har valgt at følge denne fortolkning. Det betyder, at betegnelsen "probiotika" for kosttilskud også kan betragtes som en obligatorisk kategori­betegnelse.

Kosttilskudsprodukter kan derfor nu mærkes med betegnelsen "probiotika" som en obligatorisk kategori­betegnelse, når produktet indeholder levende bakterier, for eksempel mælkesyrebakterier eller bifidobakterier. Det forud­sættes, at betegnelsen "probiotika" anvendes på en sådan måde, at det ikke fremstår som en anprisning af produktet.

Det er alene betegnelse "probiotika", der må anvendes, og ikke supplerende oplysninger som fx "probiotisk effekt" eller lignende oplysninger, som kan blive betragtet som en sundhedsanprisning, der skal overholde anprisningsreglerne.

Kategoribetegnelsen "probiotika" skal angives på mærkningen af produktet, dog ikke i ingredienslisten. I ingredienslisten skal angives den specifikke betegnelse på stoffet, her mikroorganismen, som skal angives med familie, art og stamme for den pågældende mikroorganisme. Kravene til mærkning af kosttilskud er i øvrigt beskrevet i Kosttilskudsvejledningen.

A​nvendelse af "probiotika" gælder ikke for almindelige fødevarer. For almindelige fødevarer betragtes en sådan kategoribetegnelse som en frivillig mærkningsoplysning, og angivelsen "indeholder​ probiotika" vil være underlagt anprisningsforordningens regler. Betegnelsen "probiotika" kan derfor pt. kun anvendes på kosttilskud, men ikke på andre fødevarer eller fødevare­ingredienser.

Find registrerede kosttilskud

Fødevarestyrelsen har et register ove​r alle de kosttilskud, der er anmeldt til salg i Danmark.

Besøg kosttilskudsregister

Mere om kosttilskud

Nyheder om kosttilskud

Virksomheder kan tilmelde sig Fødevarestyrelsens nyhedsmail om kosttilskud og løbende få besked, når der er nyt på området.

Oplys din virksomheds navn og e-mailadresse til 291@fvst.dk for at tilmelde dig.

Har du spørgsmål til Fødevarestyrelsen, skal du i stedet kontakte virksomhedens tilsynsførende.