Hvilke regler gælder for vitaminer og mineraler i kosttilskud?

Hvis du vil importere og/eller producere kosttilskud med indhold af vitaminer og mineraler, skal du følge bestemte regler.

Sådan gør du

EU-reglerne styrer, hvilke vitaminer og mineraler er tilladte i kosttilskud, og hvilke kilder til disse vitaminer og mineraler er tilladte at bruge.

 • Listen med de tilladte vitaminer og mineraler er i bilag 1 i kosttilskudsdirektivet.
 • Listen med de tilladte kilder til vitaminer og mineraler er i bilag 2 i kosttilskudsdirektivet.​​

Kosttilskud skal være en koncentreret kilde til næringsstoffer.

Fødevarestyrelsen betragter typisk et indhold på 15 % eller derover af referenceindtaget (RI) som en koncentreret kilde til vitaminer og mineraler. Referenceværdierne står i bilag XIII, del A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen

I EU er der ikke fastsat maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Din virksomhed skal derfor selv sikre sig, at jeres markedsførte kosttilskud ikke er sundhedsskadelige.​ 

Din virksomhed kan f.eks. følge Fødevarestyrelsens vejledende værdier. Disse vejledende værdier er fastsat ud fra en videnskabelig risikovurdering. Fødevarestyrelsens vejledende værdier for maksimalt indhold kan du finde her på siden.

Vælger din virksomhed at tilsætte mere end de vejledende værdier, skal din virksomhed selv dokumentere sikkerheden af indholdet. Du kan i din risikoanalyse henvise til, at du holder dig under de øvre sikre grænser, der er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) eller DTU Fødevareinstituttet - hvis dette er tilfældet.

Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen ikke anse et næringsstofsindhold for sundhedsskadeligt, hvis det ligger under den videnskabelige øvre tolerable grænse for den mest sårbare gruppe. 

UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. Denne øvre tolerable grænse er fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og varierer fra næringsstof til næringsstof og typisk også med forbrugernes alder.

For enkelte næringsstoffer har data ikke været tilstrækkeligt til at opstille en UL-værdi, og derfor er en midlertidig vejledende grænse (TGL - Temporary Guidance Level) blevet fastsat af DTU Fødevareinstituttet. I de vejledende værdier er TGL anvendt for f.eks. vitamin K, vitamin C og jern i mangel på en UL. For kobber og phosphor har DTU anvendt ADI (Acceptable Daily Intake) frem for UL, da ADI-vurderingerne er baseret på den nyeste viden.

Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at produktet er sikkert, således at UL/TGL/ADI ikke overskrides af den mest sårbare befolkningsgruppe, som produktet markedsføres til.

Virksomheden skal dog have dokumentation for produktets sikkerhed, når indholdet ligger mellem de vejledende værdier og UL/ADI/TGL. Omfanget af dokumentationen vurderer Fødevarestyrelsen i forhold til næringsstoffets toksicitet, den tilsatte mængde, målgruppens sårbarhed og lignende.

Læs mere i kosttilskudsvejledningen, og find de beregninger fra DTU, der danner grundlag for Fødevarestyrelsens vejledende værdier, på vores lovstofside for kosttilskud.

Kosttilskuddet skal mærkes med mængden af de vitaminer og mineraler, som er i produktet. Mængden skal altid angives i forhold til den anbefalede daglige dosis. Det er producenten, der vælger den anbefalede daglige dosis.

Indholdet af vitaminer og mineraler skal også angives i procent af de referenceværdier, der er anført i bilag XIII, del A, pkt.1, i fødevareinformationsforordningen.

Ved deklaration af vitaminer og mineraler, skal du bruge de næringsstofbetegnelser og enheder, som står i kosttilskudsvejledningens bilag A. F.eks. er den korrekte betegnelse "Thiamin" og ikke "Vitamin B1".

Læs mere om reglerne for mærkning i kosttilskudsvejledningen, som du finder på vores lovstofside for kosttilskud.

Tabeller med vejledende værdier for maksimalt indhold

Næringsstof Vejledende værdi(per anbefalet daglig dosis) UL/ADI/TGL (a*)

Vitaminer

Vitamin A (µg RE) i form af retinol og former heraf (b*) 890 1500
Vitamin D (µg) 95 100 
Vitamin E (mg α-TE) (c*) 291  300
Vitamin K (µg) 919 1000 
Vitamin C (mg) 1000  1000
Thiamin (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Riboflavin (mg) Ingen grænse  Ingen grænse 
Niacin (mg NE) (d*) 891 (10 for nikotinsyre) (e*) 900 (10 for nikotinsyre) (e*)
Vitamin B6 (mg) 10 12
Folsyre (µg) 1000 1000
Vitamin B12 (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Biotin (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Pantothensyre (mg) Ingen grænse Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg) 3000 3000
Natrium (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Chlorid (mg) Ingen grænse Ingen grænse
Calcium (mg) 1327 2500
Phosphor (mg) 1727 3132
Magnesium (mg) 233 250
Jern (mg) 37 (50 for gravide fra 10. graviditetsuge) 50
Zink (mg) 11  25
Kobber (mg) 0,4 5
Mangan (mg) 3,4 
Fluorid (mg) 5,4
Selen (µg) 197 255 
Chrom (µg) 250  Ikke fastsat
Molybdæn (µg) 541 600
Jod (µg) 134  600
Bor (mg) i form af borsyre og borater 0,16 12,5 
Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid 350 Ikke fastsat
 1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
 2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
 3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
 4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.
 5. UL gælder ikke gravide og ammende kvinder.

Næringsstof

Vejledende værdi

(per anbefalet daglig dosis)

UL/ADI/TGL (a*)

Vitaminer

Vitamin A (µg RE) i form af retinol og former heraf (b*) 1482 2000
Vitamin D (µg) 98 100 
Vitamin E (mg α-TE) (c*) 213 220
Vitamin K (µg) 624 670
Vitamin C (mg) 670  670
Thiamin (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Riboflavin (mg) Ingen grænse  Ingen grænse 
Niacin (mg NE) (d*) 493 (6 for nikotinsyre) 500 (6 for nikotinsyre)
Vitamin B6 (mg) 8 9,6
Folsyre (µg) 600 600
Vitamin B12 (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Biotin (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Pantothensyre (mg) Ingen grænse Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg) 2236 2236
Natrium (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Chlorid (mg) Ingen grænse Ingen grænse
Calcium (mg) 1541 2500
Phosphor (mg) 727 2069
Magnesium (mg) 237 250
Jern (mg) 21 30
Zink (mg) 18
Kobber (mg) 0,6 3,6
Mangan (mg) 3 6
Fluorid (mg) 3,7 5
Selen (µg) 160 200 
Chrom (µg) 250  Ikke fastsat
Molybdæn (µg) 360 400
Jod (µg) 83  450
Bor (mg) i form af borsyre og borater 0,1 8
Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid 0 (350 fra 15 år) Ikke fastsat
 1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
 2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
 3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
 4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

Næringsstof

Vejledende værdi

(per anbefalet daglig dosis)

UL/ADI/TGL (a*)

Vitaminer

Vitamin A (µg RE) i form af retinol og former heraf (b*) 365 1100
Vitamin D (µg) 48 50 
Vitamin E (mg α-TE) (c*) 113 120
Vitamin K (µg) 331 370
Vitamin C (mg) 370  370
Thiamin (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Riboflavin (mg) Ingen grænse  Ingen grænse 
Niacin (mg NE) (d*) 215 (3 for nikotinsyre) 220 (3 for nikotinsyre)
Vitamin B6 (mg) 4 5
Folsyre (µg) 300 300
Vitamin B12 (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Biotin (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Pantothensyre (mg) Ingen grænse Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg) 946 946
Natrium (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Chlorid (mg) Ingen grænse Ingen grænse
Calcium (mg) 1471 2500
Phosphor (mg) 0 870
Magnesium (mg) 239 250
Jern (mg) 6 14
Zink (mg) 10
Kobber (mg) 0 1,5
Mangan (mg) 1,9 5
Fluorid (mg) 0,7 2,5
Selen (µg) 70 105 
Chrom (µg) 250  Ikke fastsat
Molybdæn (µg) 159 200
Jod (µg) 250
Bor (mg) i form af borsyre og borater 0,04 3,5
Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid 0 Ikke fastsat
 1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
 2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
 3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
 4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

Næringsstof

Vejledende værdi

(per anbefalet daglig dosis)

UL/ADI/TGL (a*)

Vitaminer

Vitamin A (µg RE) i form af retinol og former heraf (b*) 154 800
Vitamin D (µg) 49 50 
Vitamin E (mg α-TE) (c*) 97 100
Vitamin K (µg) 253 270
Vitamin C (mg) 270  270
Thiamin (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Riboflavin (mg) Ingen grænse  Ingen grænse 
Niacin (mg NE) (d*) 144 (2 for nikotinsyre) 150 (2 for nikotinsyre)
Vitamin B6 (mg) 2,5 3,3
Folsyre (µg) 200 200
Vitamin B12 (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Biotin (µg) Ingen grænse Ingen grænse
Pantothensyre (mg) Ingen grænse Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg) 0 Ikke fastsat
Natrium (mg) Ingen grænse Ingen grænse 
Chlorid (mg) Ingen grænse Ingen grænse
Calcium (mg) 1729 2500
Phosphor (mg) 0 498
Magnesium (mg) 58 65
Jern (mg) 5 10
Zink (mg) 7
Kobber (mg) 0 0,9
Mangan (mg) 1,9 4
Fluorid (mg) 0,7 1,5
Selen (µg) 48 70 
Chrom (µg) 250  Ikke fastsat
Molybdæn (µg) 70 100
Jod (µg) 39 200
Bor (mg) i form af borsyre og borater 0,03 2
Silicium (mg) ​i form af siliciumdioxid 0 Ikke fastsat
 1. UL (Tolerable Upper Level Intake) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al. 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
 2. De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 µg retinol eller 6 µg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
 3. 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
 4. 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

Næringsstof

Vejledende værdi
(per anbefalet daglig dosis)

Bemærkning

Vitaminer  
Vitamin D (µg) 10 Anbefalingen gælder for alle børn fra 2 uger til 4 år.
Mineraler  
Jern (mg) 8 Anbefalingen gælder kun for spædbørn født for tidligt eller med for lav fødselsvægt (fra 6 uger til 6 eller 12 måneder).

Sikre vitamin- og mineralindtag

EFSA's oversigt over øvre tolerable grænser (pdf)

Vær opmærksom på, at der i oversigten fremgår mineraler, som ikke må tilsættes til kosttilskud.