Privat indførsel af foder

Her på siden kan du læse om hvilke krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at indføre foder til privat brug. Kravene varierer alt afhængig af hvilken type foder, du ønsker at indføre, og om foderet indføres fra et EU-land, samhandelsland eller tredjeland. Læs mere nedenfor.

Privat indførsel fra samhandelslande af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm)

Ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) kan frit indføres fra EU- og samhandelslande. Dvs. du skal ikke informere Fødevarestyrelsen om indførslen.

Du kan finde en oversigt over samhandelslandene via dette link.

Privat indførsel fra tredjelande af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) til egne kæledyr

Du kan frit indføre ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) og skal således ikke registreres eller underrette Fødevarestyrelsen, hvis kravene nedenfor er opfyldt:

 1. foderet er ikke under importrestriktion/importforbud
  eller
 2. foderet er under importrestriktion, men mængden overstiger ikke den tilladte mængde for privat indførsel.
  I Restriktionsbekendtgørelsen henvises der til de forordninger, hvori de enkelte restriktioner findes beskrevet. 

Foderet skal yderligere opfylde følgende krav:

 1. foderet skal udelukkende bruges til egne kæledyr, og er ikke bestemt til videresalg,
  og
 2. foderet indgår i egen bagage i forbindelse med indrejse eller sendes i små forsendelser til privatperson

Hø og halm må kun indføres kommercielt

Hø og halm må kun indføres kommercielt - både fra tredjelande og fra samhandelslande. Dvs. hvis du ønsker at indføre hø og halm som privatperson (dvs. privat indførsel) eller som vareprøve, så skal det stadig foregå som en kommerciel indførsel. Dvs. du skal opfylde de samme krav som en virksomhed, der indfører hø og halm.

Privat indførsel fra samhandelslande af foder med animalsk indhold

Du må som udgangspunkt gerne indføre foder med animalsk indhold til fodring af egne kæledyr. Udbrud af husdyrsygdomme kan dog medføre restriktioner af indførsel af foder fra visse områder eller lande. 

Læs mere om privat indførsel af foder fra andre EU-lande eller samhandelslande med animalsk indhold via dette link 

Privat indførsel fra tredjelande af foder med animalsk indhold

Som udgangspunkt må foder med animalsk indhold ikke indføres fra tredjelande. Dette gælder både foder med indhold af ferskt kød og foder med indhold af kødprodukter. Der er dog to undtagelser. 

 1. Foder fra Færøerne eller Grønland: Foder fra disse tredjelande er undtaget forbuddet. Hver person må indføre højst 10 kg i alt fra disse produktkategorier til EU, inkl. Danmark.
 2. Specialfoder til kæledyr: Specialfoder, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

  • foder til det kæledyr, der ledsager passageren
  • færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til detailsalg
  • ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
  • holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

  Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

  Hvis indførslen sker fra Færøerne eller Grønland, må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til EU, inkl. Danmark.

Andre myndigheder kan stille krav ved privat indførsel

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man som privat må indføre. Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra:

Toldstyrelsen har regler vedrørende mængden af fødevarer, du må tage med fra lande udenfor EU.
Læs mere på Toldstyrelsens hjemmeside - Se hvad du må have med! Rejser uden ​for EU

Landbrugsstyrelsen har re​gler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter.
Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Importregler for private

Miljøstyrelsen administ​​rerer regler om omsætning af truede arter - dyr og planter - både kommercielt og privat.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside - Handel med truede art

Lovstof og vejledninger

Privat indførsel af fødevarer og andre varer

Læs mere om privat indførsel af fødevarer mm. på siden

Mad med hjem fra rejsen

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports