Privat indførsel af foder

Her på siden kan du læse om hvilke krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at indføre foder til privat brug. Kravene varierer alt afhængig af hvilken type foder, du ønsker at indføre, og om foderet indføres fra et EU-land, samhandelsland eller tredjeland. Læs mere nedenfor.

Privat indførsel fra EU- og samhandelslande af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm)

Ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) kan frit indføres fra EU- og samhandelslande. Dvs. du skal ikke informere Fødevarestyrelsen om indførslen.

Du kan finde en oversigt over samhandelslandene her

Privat indførsel fra tredjelande af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) til egne kæledyr

Du kan frit indføre ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) og skal således ikke registreres eller underrette Fødevarestyrelsen, hvis kravene nedenfor er opfyldt:

 1. foderet er ikke under importrestriktion/importforbud
  eller
 2. foderet er under importrestriktion, men mængden overstiger ikke den tilladte mængde for privat indførsel.
  Du kan finde mængdebegrænsningerne i forordningerne, der beskriver de enkelte restriktioner.
  Find forordningerne på vores lovstofside om foder 

Foderet skal yderligere opfylde følgende krav:

 1. foderet skal udelukkende bruges til egne kæledyr, og er ikke bestemt til videresalg,
  og
 2. foderet indgår i egen bagage i forbindelse med indrejse eller sendes i små forsendelser til privatperson

Hø og halm må kun indføres kommercielt

Hø og halm må kun indføres kommercielt - både fra tredjelande og fra samhandelslande. Dvs. hvis du ønsker at indføre hø og halm som privatperson (dvs. privat indførsel) eller som vareprøve, så skal det stadig foregå som en kommerciel indførsel. Dvs. du skal opfylde de samme krav som en virksomhed, der indfører hø og halm.

Privat indførsel af foder med animalsk indhold

Indførsel fra tredjelande

Som udgangspunkt må foder med animalsk indhold ikke indføres fra tredjelande. Dette gælder både foder med indhold af ferskt kød og foder med indhold af kødprodukter. Der er dog følgende undtagelse:

Specialfoder til kæledyr: Specialfoder, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

 • foder til det kæledyr, der ledsager passageren
 • færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til direkte salg til den endelige forbruger 
 • ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug
 • holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning

Hver person må indføre højst 2 kg i alt af disse produkter.

Hvis indførslen sker fra Færøerne eller Grønland, må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til Danmark eller EU.

Indførsel fra EU- og samhandelslande

Du kan frit indføre animalske produkter som foder til selskabsdyr fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning.

For at du frit kan indføre produkterne uden tilladelse og mængdebegrænsning, skal det udelukkende være til brug som foder til dine egne selskabsdyr.

Det er en betingelse, at produkterne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen. Produkterne kan også modtages som pakker.

Andre myndigheder kan stille krav ved privat indførsel

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man må indføre som privatperson. Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra:

Toldstyrelsen har regler vedrørende mængden af varer, du må tage med fra lande udenfor EU.

Læs mere på Toldstyrelsens hjemmeside - Se hvad du må have med! Rejser uden ​for EU

Landbrugsstyrelsen har re​gler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Importregler for private

Miljøstyrelsen administ​​rerer regler om omsætning af truede arter - dyr og planter - både kommercielt og privat.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside - Handel med truede arter

Lovstof og vejledninger

Privat indførsel af foder og andre varer

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Læs mere om, hvad du må tage med hjem fra rejsen.

Mad med hjem fra rejsen

Læs mere

EU-Kommissionen har lavet en side om privat indførsel (personal imports). På siden findes plakater på forskellige sprog, som beskriver de regler, der gælder for private.

EU-Kommissionens side om personal imports