Kontrollens virkemidler

Fødevarestyrelsen kan anvende en række virkemidler i sin kontrol af, om virksomhederne overholder reglerne. Virkemidlerne spænder bredt - fra vejledning til forskellige typer af sanktioner.

Fødevarestyrelsen beskriver de forhold, som er kontrolleret på kontrolrapporten. Hvis en virksomhed har overtrådt reglerne og/eller der er behov for, at Fødevarestyrelsen vejleder virksomheden, beskrives dette under hvert af de kontrollerede forhold. 

Kontrolresultater på foderområdet offentliggøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Find kontrolresultater på foderområdet

Sanktioner

Kontrollen skal anvende de sanktioner, som skønnes nødvendige for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne. På den ene side må sanktionen ikke være mere indgribende end nødvendigt. På den anden side skal sanktionen have tilstrækkelig gennemslagskraft, så reglerne overholdes. Ved vurderingen af den rette sanktion skal der tages hensyn til alle omstændigheder i den konkrete sag.

Hvilke sanktioner må Fødevarestyrelsen bruge?

Vejledning

Kontrollen skal være forebyggende. En væsentlig og ofte meget effektiv del af kontrollen er at vejlede virksomheder og besætningsejere. Vejledning kan kun stå alene, hvis der ikke er aktuelle problemer med de forhold, der vejledes om. Hvis der er tale om vejledning i forbindelse med bagatelagtige forhold, dokumenterer Fødevarestyrelsen det på kontrolrapporten.

Vejledning i forbindelse med kontrol

Kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning beskriver overordnet, hvordan Fødevarestyrelsens tilsynsførende forbereder, gennemfører og afslutter et kontrolbesøg.

Kontrolvejledning