Tilbagetrækning af foder

En virksomhed skal trække en foder tilbage, hvis dette ikke overholder kravene til foder- og fødevaresikkerhed.

En virksomhed skal trække et foder tilbage, hvis den antager eller har grund til at antage, at foderet ikke overholder kravene til fodersikkerhed. Produktet skal fjernes fra handelskæden. Hvis foderet er nået ud til slutbrugeren, skal virksomheden underrette slutbrugeren om, at foderet er farligt og ikke må bruges.

Foder betragtes som farligt til den påtænkte anvendelse, hvis det anses for at:

  • have en negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed
  • gøre en fødevare, som stammer fra dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, farlig at anvende til menneskeføde

I tilbagetrækningsvejledningen kan virksomheden læse mere om reglerne og en praktisk guide for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (FKM). 

Gå til Tilbagetrækningsvejledningen

Tilbagekald af foder

Fodervirksomheder skal bruge blanketten "Tilbagekald af fødevare", når de skal informere Fødevarestyrelsen om, at et foder tilbagekaldes. Blanketten ligger på virk.dk.

Gå til blanketten Tilbagekald af fødevare

Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af foder, fødevarer og kontaktmaterialer.