Udegående dyr

Dyr, som skal gå ude hele døgnet, skal selvfølgelig være egnede til det. Og ​​​​​​​​​​​​​​​Ifølge dyrevelfærdsloven skal dyrene behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Generelle retningslinjer for hold af udegående dyr

 • Vinter: Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal være egnede til at være udegående, ligesom dyrene skal forberedes herpå. Dyrene skal derfor som udgangspunkt:
  • have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt
  • være i godt huld
  • om nødvendigt tilføres supplerende foder
  • have adgang til frisk drikkevand
  • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
  • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt, strøet leje.
 • Sommer: Vær opmærksom på, at dyr har behov for at søge skygge i varme perioder. Adgang til skygge kan derfor være nødvendigt i henhold til dyrevelfærdsloven.

I tilfælde af voldsomt vejr

Storm og voldsomt vejr kan påvirke udegående dyr. Fødevarestyrelsen opfordrer alle dyreejere til:

 • at sikre læ og ly for udegående dyr, så de ikke bliver ramt af faldende grene og træer.
 • at sikre hegn mod ødelæggelse af blæst og vand, så dyr ikke løber væk.
 • at tage nervøse og opskræmte dyr ind, så de ikke går i panik og skader sig selv.
 • at sikre får, køer og heste der græsser på vestvendte kyster med diger, dæmninger eller flytninger.
 • at evakuere dyr fra lavtliggende områder med risiko for oversvømmelse.

Folder om udegående kreaturer