Udegående dyr

Dyr, som skal gå ude hele døgnet, skal selvfølgelig være egnede til det. Og ​​​​​​​​​​​​​​​Ifølge dyrevelfærdsloven skal dyrene behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Generelle retningslinjer for hold af udegående dyr

 • Sommer: Vær opmærksom på, at dyr har behov for at søge skygge i varme perioder. Adgang til skygge kan derfor være nødvendigt i henhold til dyrevelfærdsloven.
 • Vinter: Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal være egnede til at være udegående, ligesom dyrene skal forberedes herpå. Dyrene skal derfor, som udgangspunkt:
  • have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt
  • være i godt huld
  • om nødvendigt tilføres supplerende foder
  • have adgang til frisk drikkevand
  • have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
  • have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr på samme tid kan hvile på et tørt, strøet leje.

Folder om udegående dyr