Kompetencebevis til slagteoperationer

En række slagteoperationer må kun udføres af personer, der har et kompetencebevis. ​​​​​Man kan opnå et kompetencebevis efter deltagelse i et kursus med bestået afsluttende prøve afholdt af en kursusudbyder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Kursusudbydere, som afholder kurser til opnåelse af kompetencebevis til slagteoperationer:

DMRI/Teknologisk Institut

Gregersensvej 1
2630 Taastrup

Godkendt til afholdelse af flg. kurser:

  • Svin
  • Kreaturer
  • Fjerkræ
  • Små drøvtyggere (får og geder)

ZBC i Roskilde

Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Godkendt til afholdelse af flg. kurser:

  • Svin
  • Kvæg
  • Kaniner

Nyekjær Food Consult ApS

Randersvej 21
8870 Langå

Godkendt til afholdelse af flg. kurser

  • Fjerkræ 

Udstedelse af kompetencebevis

Kompetencebeviset udstedes af kursusudbyder på nedenstående formular:

Aflivning og slagtning - Kompetencebevis (slagteoperationer) (pdf)

Hvis du ønsker at søge om et midlertidigt kompetencebevis vedrørende aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri, skal du anvende nedenstående formular:

Aflivning og slagtning - Midlertidigt kompetencebevis (pdf)

NB. For at du  som kursusdeltager kan få et kompetencebevis, skal du udfylde en erklæring om, at du ikke har overtrådt fællesskabsretten og/eller national lovgivning om dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for din ansøgning om et kompetencebevis.

Erklæring om fællesskabsretten og/eller national lovgivning om dyrebeskyttelse (pdf)