Foderlægemidler - fremstilling, håndtering m.m.

Foderlægemidler er en særlig type foder, og der er særlige regler for foderlægemidler – ud over den øvrige foderlovgivning.

R​​egler​​ne for foderlægemidler og mellemprodukter til foderlægemidler omfatter fremstilling, opbevaring og transport samt markedsføring, import​ og brug af foderlægemidler og af mellemprodukter til foderlægemidler. Reglerne gælder for alle fodervirksomheder, herunder primærproducenter, transportvirksomheder og dyrlæger, der håndterer eller markedsfører foderlægemidler.​

Godkendelse ​ell​er regis​​​trering af aktiviteter med foderlægemid​​l​er

Virksom​heder, som vil fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre fod​erlægemidler eller mellemprodukter til foderlægemidler, skal godkendes af Fødevarestyrelsen. ​​​​Det gælder også primærproducenter, der selv vil blande foderlægemidler.

Virksomheder i detailledet, der sælger foderlægemidler til selskabsdyr, f.eks. en dyrlægevirksomhed, skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om bestemmelser for godkendelse og registrering og om procedurer for anmeldelse af aktivitet eller ophør af aktivitet i fodervejledningen:

93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler m.v.

94. Procedure ved godkendelse og registrering til aktivitet med foderlægemidler m.v.

95. Procedure ved ophør af aktivitet med foderlægemidler m.v.

Blanket til registrering og godkendelse af fodervirksomheder findes på virk.dk. Det er samme blanket, der skal bruges, når man ophører aktivitet med foderlægemidler.

Gå til blanketten Foderlægemiddelaktivitet – ansøgning om godkendelse, anmeldelse om registrering eller ophør af aktivitet

Undtage​​lser for godkend​els​e af aktiviteter med foderlægemidler​

Der er et par undtagelser fra kravet om at blive godkendt til aktiviteter med foderlægem​idler:

  • ​En primærproducent, som køber færdigblandede foderlægemidler til brug på egen bedrift, kan opbevare og transportere foderlægemidlerne uden en særlig godkendelse til dette.
  • En fodervirksomhed, der markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter af foderlægemidler uden at opbevare produkterne i egne lokaler, skal ikke godkendes til denne aktivitet.
  • En fodervirksomhed, der opbevarer eller transporter indpakkede foderlægemidler eller mellemprodukter af foderlægemidler, skal ikke godkendes til disse aktiviteter. 

Selvom de nævnte primærproducenter m.fl. ikke skal godkendes, skal de stadig overholde de relevante regler i EU forordningen om foderlægemidler.​

Andet registreringskrav

Foderlægemidler kategoriseres som foder ifølge EU forordningen for foderlægemidler. Derfor skal en virksomheder med aktiviteter inden for foderlægemidler som udgangspunkt også være registreret eller​​ godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen.

Læs mere om krav til registrering og godkendelse af f​odervirksomheder på siden:

Registrering og godkendelse efter foderhygiejneforordningen

Om betaling mv.​

Fødevarestyrelsen registrerer og godkender fodervirksomheder for at kunne udføre foderkontrol og sikre, at fodervirksomheder håndterer foder og foderlægemidler hensigtsmæssigt. Registrering, kontrol, administration mv. er brugerbetalt.

Se mere i bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen), kapitel 9 Kontrol af foder og foderstofvirksomheder.

Gå til siden Betaling for kontrol - lovstof

Lister over fodervirksomheder

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder.

Se lister over alle registrerede og godkendte fodervirksomheder her

Aktivitet med foderlægemidler

Brug denne blanket, når din fodervirksomhed/landbrug skal godkendes eller registreres til foderlægemiddel-aktivitet eller du vil ophøre al foderlægemiddelaktivitet.

Gå til foderlægemiddel blanket