Resultater af foderkontrol

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultaterne fra foderkontrollen - både resultaterne fra kontroller og fra prøver.

Kontrolresultater

Fødevarestyrelsen offentliggør resultaterne fra de seneste fire kontrolrapporter fra 2014 og frem. Alle kontrolrapporter bliver vist, uanset om de er resultatet af en fysisk kontrol eller en administrativ kontrol.

Desuden vises resultatet fra videreførte kontrolrapporter, selvom det er kontrolrapporter fra en tidligere ejer af virksomheden. Det skyldes, at kontrollerne indgår i beregningen af kontrolfrekvensen i virksomheden – f.eks. om virksomheden får reduceret kontrolfrekvens.

Offentliggørelsen omfatter aktive registrerede og godkendte virksomheder efter foderhygiejneforordningen. Når en virksomhed ophører, bliver dens kontrolresultater ikke længere offentliggjort.

Offentliggørelse af kontrolresultater fra foderkontrollen

Resultater af analytisk kontrol - resultater fra prøvetagningen

Fødevarestyrelsen offentliggør detaljerede resultater af den analytiske kontrol fra 2018 og frem.

 En fysisk prøve kan bliver opdelt i én eller flere afledte prøver, som hver kan resultere i ét eller flere analyseresultater. Resultaterne for en fysisk prøve bliver først offentliggjort, når samtlige analyseresultater for de afledte prøver, den måtte bestå af, er godkendt og evt. kontrol og sagsbehandling er afsluttet.

Der bliver offentliggjort prøveresultater for både aktive og ophørte registrerede og godkendte virksomheder efter foderhygiejneforordningen. Prøver udtaget på landbrug og importprøver er ikke omfattet af offentliggørelsen.

Offentliggørelse af analytisk kontrol på foderområdet (xslx)

Lovstof

Du kan finde reglerne om offentliggørelse af kontrol af fodervirksomheder her: 

Bekendtgørelse om foderkontrol, kædekontrol og fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem

 

Prøveresultater

Fødevarestyrelsen offentliggør løbende resultater af prøver taget i forbindelse med kontrollen.

Gå til prøveresultaterne