Startpakke til nye fødevarevirksomheder

Her kan du finde ud af, hvad der skal til, hvis du ​overvejer at starte en fødevarevirksomhed. Du kan enten læse om minimumskravene eller tage guiden, som vil give dig svar på, hvilke regler der gælder for dig.

​Hvad er en fødevarevirksomhed?

En fødevarevirksomhed kan være en kiosk, et pizzeria, et supermarked, en café, en restaurant, en gårdbutik, en bar, et mejeri, et slagteri, e-handel m.m.

Fødevarer kan være både råvarer og færdiglavet mad. Vin og spiritus, kosttilskud og slik til gaveæsker er også fødevarer.

Virksomheder, som håndterer emballage til fødevarer, kan også være fødevarevirksomhed.

Virksomheder, som producerer, transporterer, donerer eller sælger fødevarer, er alle fødevarevirksomheder.

Alle fødevarevirksomheder skal overholde fødevarelovgivningen

Du skal have et system, som hjælper dig med at sikre, at dine varer er i orden, og folk ikke bliver syge af dem. Det system kalder vi egenkontrol.

Alle virksomheder skal starte med at lave en skriftlig risikoanalyse. Din risikoanalyse viser, hvilke af dine fødevareaktiviteter, der kan udgøre en risiko for mennesker. De steder, hvor der er en særlig risiko, skal du skrive ned, hvad du gør for at sikre, at det ikke går galt. Det kalder vi et egenkontrolprogram.

I programmet skal du dokumentere, at du følger dine procedurer for egenkontrol. Hvis du f.eks. har skrevet, at du kontrollerer og dokumenterer din temperatur i kølerummet hver dag, så skal du registrere målingerne dagligt.

Du skal have lokaler i en passende størrelse, og de skal være indrettet, så de passer til aktiviteterne i din virksomhed. Det gælder også, hvis du driver virksomhed fra en privat bolig.

Virksomheden skal være nem at holde ren, og du skal indrette produktionen, så du undgår, at bakterier og virus kan blive overført mellem fødevarer eller fra personer til fødevarer.
Det gør du bl.a. ved at sikre:

 • At alle overflader er glatte og lette at rengøre.
 • At der er nok vaske til henholdsvis vask af hænder, fødevarer og opvask.
 • At der ikke er direkte adgang fra toiletter til lokaler, hvor du håndterer og opbevarer fødevarer samt udstyr, emballage og arbejdstøj.
 • At der altid er en håndvask på toilettet eller i forrummet til toilettet.
 • At placere et forrum i direkte forlængelse af toilettet. Forrummet må kun fungere som en sluse eller en gang.

Bemærk at der er specielle hygiejnekrav for fødevarevirksomhed i private boliger.

Hvis du sælger, leverer eller donerer fødevarer til andre, skal din fødevarevirksomhed normalt registreres hos Fødevarestyrelsen.

I visse tilfælde skal din fødevarevirksomhed dog ikke registreres. Det gælder, hvis:

 • Du kun sælger, leverer eller donerer fødevarer op til ca. 10 gange om året, af nogle dages varighed pr. gang og op til i alt ca. 30 dage om året, f.eks. i forbindelse med festivaller eller under events.
 • Du har en anden slags virksomhed, og dit salg, leverance eller donation af fødevarer udgør mindre end 50 % af virksomhedens samlede omsætning. Herudover udgør omsætningen af fødevarer højst 50.000 kr. om året ekskl. moms.
 • Du sælger, leverer eller donerer fødevarer én gang om ugen, men i små mængder, f.eks. 4-5 portioner ad gangen.
 • Din børneinstitution ikke har en fuld madordning, men kun serverer frisk frugt, mælkeprodukter og lignende, og udleverer drikkevarer til børnenes egne madpakker.

Hvor meget skal jeg betale i gebyr til Fødevarestyrelsen?

Som registret fødevarevirksomhed skal du betale et gebyr hvert år. Dine udgifter til Fødevarestyrelsen afhænger af, om du har en detail- eller engrosvirksomhed.

Gebyr for detailvirksomheder

Som detailvirksomhed betaler du et årligt gebyr på 563 kr.

Gebyr for engrosvirksomheder

Som engrosvirksomhed betaler du 1.281 kr.

Det dækker 563​​​ kr. til Fødevarestyrelsens omkostninger til kampagnekontrol, mens 718 kr. går til delvist at finansiere Fødevarestyrelsens ‘Rejsehold’ med speciale i efterforskning og regnskabskontrol.

Det er dit ansvar, at din virksomhed overholder reglerne

Hvis din virksomhed overtræder reglerne, får den en sanktion. En sanktion kan være:

 • En indskærpelse – Fødevarestyrelsen indskærper, at du skal overholde en konkret regel.
 • Et forbud: Fødevarestyrelsen forbyder dig at gøre noget specifikt.
 • Et påbud: Fødevarestyrelsen stiller krav om, at du gør noget konkret fx at destruere nogle varer, der ikke er sporbarhed på.
 • En administrativ bøde: Hvis du erkender en overtrædelse og betaler en administrativ bøde.
 • En politianmeldelse: Fødevarestyrelsen anmelder forhold i din virksomhed til politiet.

Hvis din virksomhed får en sanktion, kommer Fødevarestyrelsen på to opfølgende kontrolbesøg, som din virksomhed skal betale for.

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at din virksomhed lever op til reglerne

Fødevarestyrelsen fører kontrol med alle fødevarevirksomheder i Danmark. På kontrolbesøget kontrollerer vi f.eks., hvordan du håndterer fødevarer, rengøring, mærkning og information, egenkontrol mv.

Hvis du har en butik, restaurant eller på anden vis leverer direkte til forbrugere, får du efter kontrolbesøget udleveret et smileymærke med kontrolresultat i form af en smiley med glad mund, lige mund eller sur mund samt dato for kontrollen. Der er desuden kontrolhistorik samt en QR-kode, der fører til din virksomheds side på findsmiley.dk. Smileymærket skal umiddelbart efter kontrollens afslutning hænges op i indgangsdøren, så den er synlig for forbrugerne.

Kontrolbesøget er dokumenteret på en kontrolrapport, som bliver tilsendt digitalt. Den ligger desuden på din virksomheds side på findsmiley.dk.

Fødevarestyrelsen vil gerne hjælpe dig

Kontakt vores kundecenter for generel vejledning om reglerne.

Kontakt os