Tegning af bil med fødevarer og mand, der læsser af

Transportør af fødevarer

Hvis man transporterer fødevarer, skal man være registreret som transportør hos Fødevarestyrelsen og have et egenkontrolprogram.​

Registrering

Før du må begynde som transportør, skal du registrere dig som fødevarevirksomhed.

Registrer dig som transportør

Når du har registreret dig, får du tilsendt en kontrolinformationsblanket. Den skal du altid have, så kunderne kan se den, hvis de ønsker det.

Hvis du stopper som transportør af fødevarer eller flytter adresse, skal Fødevarestyrelsen have det at vide. Du giver Fødevarestyrelsen besked på den samme blanket, som du brugte til at blive registeret på. 

Transporten må ikke gå ud over fødevaresikkerheden

Det er dit ansvar som transportør af fødevarer, at transporten af fødevarer ikke går ud over fødevaresikkerheden.

For at forebygge problemer med fødevaresikkerheden under transporten, skal du f.eks. have styr på:​

  • ​Rengøring og vedligeholdelse af opbevaringskasser og bagagerum.
  • Sikring mod skadedyr – du skal sikre, at der ikke kan komme skadedyr ind, f.eks. mus, rotter, insekter eller andre dyr, hvor du opbevarer kasser under transport af fødevarer.
  • Håndtering af affald – affald må ikke blandes sammen med fødevarer eller kunne forurene det. Derfor bør affald fjernes fra kasser, bagagerum og andre steder, hvor du opbevarer fødevarer.
  • Temperaturforhold – du skal sikre, at temperaturen under transport ikke stiger væsentligt for at undgå, at fødevarerne bliver sundhedsmæssigt farlige. Det kan for eksempel betyde, at leveringen skal foregå hurtigst muligt eller i isolerede kasser med køleelementer.

Egenkontrol og gode arbejdsgange

Alle transportører skal have et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal beskrive, hvor i dine aktiviteter, der kan være en risiko for fødevaresikkerheden, og hvordan du får styr på disse aktiviteter (en "risikoanalyse"). Det skal være med til at sikre, at du har styr på blandt andet rengøring og temperaturkrav.

Egenkontrollen skal sikre, at fødevarerne er i orden, at fødevarelovgivningen bliver overholdt, og at kunderne ikke bliver syge af fødevarerne.

Det er ikke altid nødvendigt, at en transportør af fødevarer fører løbende skriftlig egenkontrol – for eksempel hvis transportørens aktiviteter udgør en lav risiko for fødevaresikkerheden. Der kan det være nok at have gode arbejdsgange, og du skal kunne redegøre for de gode arbejdsgange, når fødevarekontrollen kommer på besøg.

Find hjælp os se eksempler på risikoanalyse