Madspild i fødevarevirksomheder

Madspild er dyrt både for klimaet og økonomien. Her kan du læse om de muligheder, din fødevarevirksomhed har for at forebygge og reducere madspild.

Hvorfor skal vi reducere madspild?

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at vi i årligt smider 814.000 ton mad ud i Danmark. Det svarer til udledning af 1,8 mio. ton CO2 og har en værdi på 8,4 mia. kr. ifølge en rapport fra Madspildstænketanken One/Third.

Mad går til spilde i alle led fra primærproducenten til forbrugerne. Det er derfor vigtigt at bekæmpe madspild i alle led, og at indsatsen for at reducere madspild ikke bare flytter spildet fra et led til et andet.

Reduktion af madspild er et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2015, SDG 12.3:

Inden 2030 skal det globale madaffald (inkl. madspild, red.) på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, reduceres.

Madspild i tal

Bliv klogere på, hvad madspild er, og hvad omfanget af madspild er i Danmark og EU. 

Guide: Hjælp til vurdering af fødevarer

Sådan vurderer du, om en fødevare kan anvendes, doneres væk eller skal sorteres fra. 

Hvis din virksomhed donerer fødevarer

Læs om de forskellige regler ved donation af fødevarer direkte til forbrugerne og til andre detailvirksomheder.

Virksomheder som modtager donerede fødevarer

Modtager og videregiver du donerede fødevarer? Læs hvad du skal være særligt opmærksom på. 

Reducér madspild på festivaler

Bliv klogere på, hvordan du indsamler og uddeler ubrugt mad fra festivaler. 

 

 

Undgå skraldning

Læs om reglerne for, hvordan fødevarevirksomheder skal håndtere og opbevare affald. 

 

Mindre spild i professionelle køkkener

Få inspiration til at forebygge og reducere madspild i professionelle køkkener. 

Definitioner

"Madspild" er mad, der kunne være spist af mennesker, men som er blevet smidt ud af en eller anden årsag. Det er den spiselige del af madaffaldet. 

Madspild kan ske i alle led fra primærproduktionen over produktion og forarbejdning til detailled og den endelige forbruger.

Fødevarer, der anvendes som foder, er ikke madspild.

”Madaffald” er ifølge affaldsrammedirektivet alle fødevarer som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (*), der er blevet til affald

Det engelske begreb ”food waste” oversættes på dansk til madspild eller madaffald afhængigt af konteksten. ”Madspild” er det generelle begreb, og ”madaffald” bruges især i forbindelse med sortering og måling af mængder.

"Fødevaretab" er de fødevarer, der endnu ikke er godkendt som fødevarer, men som er dyrket med henblik på at skulle spises, og som går til spilde. Det kan være dyr eller slagtekroppe, der går til spilde før de er godkendt, eller grøntsager der pløjes ned, fordi det vurderes, at de ikke kan afsættes som fødevarer.