Ind- og udførsel fra EU og samhandelslande

Ud over indførsel fra tredjelande kan man også indføre fra samhandelslande. Du skal være registreret som importør.

Samhandelslande

Samhandel er indførsel fra lande i samhandelsområdet. Det drejer sig om følgende:

  • De andre EU-lande
  • Norge
  • Island
  • Liechtenstein
  • Andorra
  • Schweiz er samhandelsland for animalske produkter, og for visse ikke-animalske produkter med oprindelse i Japan (jf. forordning 2016/6)
  • Færøerne er samhandelsland i forhold til fisk
  • Grønland er samhandelsland i forhold til fisk

Animalske og ikke-animalsk varer under restriktion, som modtages fra et andet samhandelsland, og som opfylder fællesskabsreglerne, kan som hovedregel føres direkte til modtagevirksomheden, hvorfra de kan omsættes.

Egenkontrol

Som importør skal du via din egenkontrol sikre, at varerne overholder gældende regler. Udover de generelle krav til egenkontrol er der nogle mere specifikke krav vedrørende modtagekontrol og registrering, som du skal være opmærksom på ved indførsel af animalske varer fra samhandelsområdet.

Læs mere om egenkontrol