Registrering og godkendelse af fodervirksomhed

Virksomheder, der har med foder at gøre, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder både produktionsvirksomheder, lagre, mellemhandlere, transportvirksomheder og landbrug. Der regler om registrering og godkendelse. Disse er præsenteret på de næste sider, hvor der også er link til relevante blanketter. 

Fodervirksomheder skal løbede give besked om væsentlige ændringer og besked om ophør.

Registrering som fodervirksomhed

Læs mere om registrering og godkendelse som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen.

Foderforbuddet

Læs mere om registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddet.

Animalske biprodukter

Læs mere om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter.

Foderlægemidler

Læs mere om godkendelse og registrering for aktivitet med foderlægemidler.

Se lister over alle registrerede og godkendte fodervirksomheder