Emballage og udstyr (fødevarekontaktmaterialer)

Producenter og importører skal leve op til en række regler for emballage, udstyr og redskaber til fremstilling af fødevarer.

​​​​​Der anvendes mange forskellige materialer til kontakt med fødevarer. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks. mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.
 
De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren. Det er bl.a. blødgørere (adipater, ESBO eller ftalater) fra plast, bly fra krystalglas, aminer fra lim og farvestoffer fra trykfarver.
 
Generelt er det v​igtigt, at du kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Både virksomheder og forbrugere bør følge mærkning og brugsanvisninger for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. En isbakke er f.eks. ikke beregnet til varme fødevarer, og en affaldspose er ikke beregnet til kontakt med fødevarer.

Kommissionens folder om fødevarekontaktmaterialer

Hygiejne

Der er ikke fastsat mikrobiologi​ske kriterier for fødevarekontaktmaterialer, før disse anvendes i fødevareproduktion. Det er derfor bestemmelserne i Hygiejneforordningen, der skal anvendes for fødevarekontaktmaterialer, der anvendes i produktionen eller til emballering af fødevarer. Af Hygiejneforordningens bilag II fremgår det, at stoffer, der indgår i indpakningsmaterialer og emballager, ikke må være en kilde til kontaminering.

Hygiejnevejledningens afsnit 29 om indpakning og emballering af fødevarer