Berigede fødevarer

Her finder du information om berigede fødevarer. Det vil sige fødevarer tilsat vitaminer og mineraler eller andre næringsstoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. Det kan f.eks. være læskedrikke, yoghurt, salt eller barer.

Frivillig berigelse

Berigede fødevarer er produkter, der er tilsat vitaminer, mineraler eller andre næringsstoffer. Det kan f.eks. være salt tilsat jod, læskedrikke tilsat vitamin C, energidrikke tilsat koffein eller margarine tilsat vitamin D.

Berigede fødevarer er både reguleret af EU-regler og af danske regler, når der ikke er fastsat EU-regler. De danske regler angiver, hvor meget der højst må tilsættes af de enkelte vitaminer og mineraler og af andre næringsstoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. 

EU-traktaten bestemmer, at der skal være fri bevægelighed af varer indenfor EU, medmindre varerne frembyder en reel fare for folkesundheden. I flere af EU’s medlemsstater er frivillig berigelse tilladt uden forudgående godkendelse, men i Danmark skal virksomhederne følge en særlig proces inden markedsføring. 

Obligatorisk berigelse

I 2000 indførte Danmark obligatoriske jodberigelse af husholdningssalt og salt anvendt i brød og bagværk. Det skyldtes, at jodindtagelsen i Danmark lå under det internationalt anbefalede niveau, hvilket resulterede i en høj forekomst af forstørret skjoldbruskkirtel og højt stofskifte hos ældre. ​

Den obligatoriske jodberigelse betyder, at der er krav om, at husholdningssalt og det salt, der tilsættes brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod i en mængde på 20 mg jod pr. kg salt. 

Vejledning om krav til obligatorisk berigelse af salt 

Alle frivilligt berigede fødevarer skal registreres eller godkendes

Der er givet generel tilladelse til, at en lang række vitaminer, mineraler og visse andre stoffer kan tilsættes bestemte fødevarekategorier, hvis indholdet overholder bestemte grænser.

Det er også muligt at få accept til højere mængder eller andre stoffer end de generelt tilladte, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at tilsætningen er sikker. 

Vejledning om de generelle tilladelser og ansøgningsprocessen for vitaminer og mineraler

Vejledning om de generelle tilladelser og ansøgningsprocessen for visse andre stoffer