Kosterstatninger til vægtkontrol

Når du vil markedsføre kosterstatninger til vægtkontrol, er der en række krav, du skal være opmærksom på. Det gælder bl.a. sammensætning, mærkning og reklame.

En kosterstatning til vægtkontrol er en fødevare, som er specielt fremstillet til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som, når de benyttes efter fødevarevirksomhedens anvisninger, erstatter hele den daglige kost.

Virksomheder skal notificere kosterstatninger til vægtkontrol ved markedsføring. Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder. ​

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. ​Notifikationen skal sendes til Fødevarestyrelsen pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk.

​​​Notifikationen er ikke en godkendelse​. Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.​

Kosterstatninger til vægtkontrol skal overholde de krav til sammensætning, som står i bilag 1 til forordning nr. 2017/1798. Her er der bl.a. krav til indholdet af energi og makronæringsstoffer samt minimumsgrænser for indholdet af vitaminer og mineraler. Kravene gælder for produktet i tilberedt stand, dvs. som er klart til at blive indtaget.

Kosterstatninger til vægtkontrol må desuden kun indeholde andre ingredienser end de stoffer, der fremgår af bilag 1, hvis deres egnethed er blevet fastslået ved hjælp af almindeligt anerkendte videnskabelige data. 

Generelle mærkningskrav

Kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde de almindelige mærkningskrav.

Læs mere om de generelle mærkningsregler

Særlige mærkningskrav

De skal derudover mærkes med:

 • ​Varebetegnelsen "Kosterstatning til vægtkontrol".
 • En angivelse af, at produktet er egnet til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab.
 • En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale.
 • En angivelse af vigtigheden af at sørge for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.
 • En angivelse af, at produktet indeholder tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer, der er nødvendige for at dække det daglige behov, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.
 • En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder uden rådgivning fra sundhedspersonale.
 • De nødvendige anvisninger om produktets korrekte tilberedning og en angivelse af vigtigheden af at følge disse anvisninger.
 • En angivelse af, at produktet kan virke afførende, hvis anvendelse af produktet efter producentens anvisninger medfører en daglig indtagelse af polyoler på over 20 g om dagen.
 • En angivelse af, at der skal søges rådgivning hos sundhedspersonale med hensyn til muligheden for at supplere med kostfibre, hvis produktet ikke indeholder disse​.

Næringsdeklarationen skal også opfylde særlige krav

​Kosterstatningsprodukter til vægtkontrol skal indeholde en næringsdeklaration uanset størrelsen af emballagens eller beholderens største yderflade.

Udover de almindelige krav til næringsdeklaration, er der følgende særlige krav til næringsdeklarationen på kosterstatningsprodukter til vægtkontrol:

 • En angivelse af mængden af hvert mineral og vitamin, som er anført i forordningens bilag 1 og er tilstede i produktet.
 • En angivelse af mængden af cholin, der er tilstede i produktet, og af mængden af kostfibre, hvis der er tilsat sådanne.
 • Energi- samt næringsstofindholdet skal angives pr. samlet daglig ration og pr. portion og/eller pr. forbrugsenhed af den brugsklare fødevare efter tilberedning i overensstemmelse med producentens anvisninger. Derudover kan oplysningerne angives pr. 100 g eller 100 ml af fødevaren som den sælges, hvis det er relevant.
 • Energi- samt næringsstofindholdet må ikke angives som procentdel af referenceindtagene.


Derudover kan næringsdeklarationen suppleres med følgende:

 • Mængden af fedt- og kulhydratbestanddele.
 • Mængden af ethvert af de stoffer, der er opført i bilaget til forordning nr. 609/2013, hvis en sådan angivelse ikke er omfattet af stk. 1.
 • Mængden af ethvert stof, der er tilsat til produktet i henhold til artikel 3, stk. 3.

De resterende næringsdeklarationsregler for disse produkter kan findes i artikel 5 i forordning nr. 2017/1798.

For kosterstatningsprodukter til vægtkontrol med lavt eller meget lavt kalorieindhold er det tilladt at anvende:

 • Angivelsen "lavt kalorieindhold", forudsat at energiindholdet i produktet er mellem 3 360 kJ pr. dag (800 kcal pr. dag) og 5 040 kJ pr. dag (1200 kcal pr. dag).
 • Angivelsen "meget lavt kalorieindhold", forudsat at produktets energiindhold er under 3 360 kJ pr. dag (800 kcal pr. dag). ​

Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges

Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger ved markedsføring af kosterstatninger til vægtkontrol, herunder angivelse af f.eks. hastigheden eller størrelsen af vægttab.

Den eneste undtagelse til forbuddet er, at ernæringsanprisningen "tilsat fibre" anvendes i tilfælde af, at produktet indeholder mindst 10 g kostfibre i den samlede daglige ration.