Tilladelse

Tilladelse til inseminering

Kun dyrlæger og personer, der har fået tilladelse, må inseminere dyr.

Erhvervsmæssig beskæftigelse med hunde

Hvis man vil beskæftige sig med hunde i erhvervsmæssig henseende, skal man have en tilladelse hertil fra Fødevarestyrelsen.

Dyrehandlere mm.

Dyrehandlere, opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr må kun drives med tilladelse fra Fødevarestyrelsen.