Autorisation som transportør af levende dyr

Du skal have en autorisation til transport af levende dyr, hvis du transporterer pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk på strækninger over 65 km, og transporten sker i forbindelse med økonomisk virksomhed.

Krav om autorisation

Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC) autoriserer transportvirksomheder eller personer til transport af dyr.

Hvilken type autorisation, du skal have, afhænger af længden på de transporter, du vil køre. Du kan blive autoriseret til:

 1. Korte transporter på højst 8 timer.
 2. Lange transporter på over 8 timer. Heri indgår også de korte transporter.

Du skal kunne vise din autorisation til myndighederne, når du transporterer dyr.

Hvis du skal have en autorisation, så er der også krav om uddannelse i transport af dyr, ligesom der er krav til, at køretøjet skal være godkendt til transport af dyr.

Sådan får du autorisation som transportør af dyr

1. Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr

Vil du transportere heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder og får i Danmark i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal dit vejtransportmiddel godkendes.

Læs mere om økonomisk virksomhed

Godkendelsen foretages af en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.

2. Skriv en ansøgning

Skriv en ansøgning om autorisation som transportvirksomhed.

Brug vores ansøgningsskema:

Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed (pdf)

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger for virksomheden
 • Hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere
 • Varigheden af de transporter du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer).
 • Om transporten skal ske med køretøjer skibe, fly eller tog.
 • En underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskemaet)

Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen

Vær opmærksom på, at du skal melde ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, til Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.

3. Du skal vedlægge dokumentation for, at du råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr

Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr

Der skal vedlægges dokumentation for uddannelse, f.eks. kopi af uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr

Der skal vedlægges gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre vejtransport af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der søges autorisation til.

Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr se næstsidste punkt på siden.

Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021.

Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU.

Læs mere om konsekvenserne af Brexit i Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr

Godkendelsescertifikat for vejtransportmiddel

Godkendelsen skal dokumentere, at dit transportmiddel er godkendt til korte transporter under 8 timer. Dette er et krav for vejtransportmidler til transport af heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder samt får ved korte transporter i Danmark.

Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til korte forsendelser.

Driftsprocedurer

Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis. 

Se skabelon til driftsprocedure (pdf)

Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon.

Øvrige oplysninger

Hvis du ønsker at transportere dyrearter, hvortil der ikke kræves godkendelse af vejtransportmidlet, har Fødevarestyrelsen behov for oplysninger om, hvilket udstyr du råder over til at transportere de pågældende dyrearter.

4. Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen

Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen: ekc@fvst.dk

Du kan også sende et brev til:

Fødevarestyrelsen
Att.: EksportKontrolCentret
Søndergade 50
6600 Vejen

Skriv "Ansøgning autorisation dyretransport" i emnefeltet eller på konvolutten.

5. Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr

Fødevarestyrelsen opkræver administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 4.781 for autorisation til transporter under 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Gebyret skal betales senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Fødevarestyrelsen kan først se din indbetaling, ca. tre dage efter at du har betalt. 

Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden autorisationen udløber, skal du søge om autorisation igen, såfremt du fortsat skal transportere levende dyr.

6. Fødevarestyrelsen vender tilbage

Fødevarestyrelsen har en sagsbehandlingstid på op til 60 dage fra, at ansøgningen samt alle de nødvendige oplysninger og betaling er modtaget. Hvis der er behov for fristforlængelse, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.

Når afgørelse er truffet, sendes afgørelsen til din virksomheds e-boks.

1. Du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr

Vil du transportere pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal dit vejtransportmiddel godkendes.

Læs mere om økonomisk virksomhed

Godkendelsen udføres hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.

2. Skriv en ansøgning

Du skal sende følgende til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC):

 • Ansøgning
 • Dokumentation vedrørende sporing og registrering 
 • Beredskabsplan
 • Driftsprocedure
 • Uddannelsesbeviser for uddannelse i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser
 • Kompetencebeviser for uddannelse i transport af dyr 
 • Godkendelsescertifikat for vejtransportmidler og skibe, som dokumenterer, at dit transportmiddel er godkendt.

Brug vores ansøgningsskema:

Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed (pdf)

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger

 • Kontaktoplysninger for virksomheden 
 • Hvilke dyrearter du ønsker autorisation til at transportere
 • Varigheden af de transporter, du ønsker at kunne udføre (korte transporter på 8 timer og derunder, lange transporter på over 8 timer). 
 • Om transporten skal ske med vejkøretøjer skibe, fly eller tog.
 • En underskreven erklæring om overholdelse af visse kriterier (se ansøgningsskema: Ansøgning om autorisation som transportvirksomhed)

Ved ændring af oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen

Vær opmærksom på, at du skal melde ændringer i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for autorisationen, til Fødevarestyrelsen, senest 15 dage efter at ændringerne har fundet sted.

Sådanne ændringer kan blandt andet omfatte godkendelsescertifikater for nye transportmidler, uddannelses- og kompetencebeviser for nyt personale, ændrede adresse- og kontaktoplysninger samt ophør af transportvirksomheden.

3. Opfyld følgende krav og vedlæg følgende dokumentation

Der kræves dokumentation for procedurer vedrørende sporing og registrering af køretøjsbevægelser f.eks. GPS samt kontaktmulighed for chauffør/ledsager.

Beredskabsplaner

Der skal være udarbejdet beredskabsplaner til brug for nødsituationer. Transportvirksomheden skal i beredskabsplanen redegøre for, hvordan den sikrer, at der tages højde for uforudsete hændelser undervejs på transporten. Beredskabsplanen skal bestå af skriftlige procedurer, som chauffør/ledsager og organisator skal følge i tilfælde af:

 • tilskadekomst/sygdom/dødsfald blandt dyr
 • at aflivning af dyr under transporten er påkrævet
 • uventet opståede mangler ved vandforsyning
 • nedbrud af ventilationssystem
 • mekaniske problemer med køretøj, herunder motorstop
 • uforudsete klimatiske ændringer (ekstrem varme eller kulde kan have betydning for dyrenes velbefindende under transporten
 • sygdom hos chauffør/ledsager
 • udbrud af anmeldepligtige smitsomme husdyrsygdomme i områder, hvor transporten gennemføres
 • trafikuheld eller andre forhold, der forsinker transporten

Se skabelon til beredskabsplan for lange transporter (pdf)

Du kan downloade skabelonen og udfylde den. Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon. 

Driftsprocedurer

Du skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i transportforordningen, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis.

Se skabelon til driftsprocedure (pdf)

Det er frivilligt, om du vil bruge denne skabelon. 

Uddannelsesbeviser

Der skal vedlægges dokumentation for uddannelsesbeviser i grunduddannelsen i transport af dyr (Del 1) eller tilsvarende beviser for personale, der skal håndtere dyr i forbindelse med transport.

Kompetencebeviser

Der skal vedlægges dokumentation for gyldige kompetencebeviser for alle førere og ledsagere, der skal udføre forsendelser af heste, kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ for den pågældende transportvirksomhed, der ansøges om autorisation til. Du kan læse mere om uddannelse i transport af dyr i transportforordningen og bekendtgørelsen om uddannelse i transport af dyr i lovafsnittet nederst i guiden. 

Bemærk, at kompetencebeviser udstedt af britiske myndigheder ikke længere er gyldige i EU efter den 1. januar 2021. 

Såfremt du er indehaver af et britisk kompetencebevis, skal du henvende dig til den kompetente myndighed i et EU-land med henblik på at generhverve et kompetencebevis, der er gyldigt i EU. 

Læs mere om konsekvenserne af Brexit i Kommissionens meddelelse vedr. transport af levende dyr

Godkendelsescertifikater for transportmidler.

Der skal vedlægges gyldige godkendelsescertifikater for alle vejtransportmidler og skibe, der påtænkes anvendt til lange forsendelser.

4. Send ansøgningsskema og dokumentation til Fødevarestyrelsen

Ansøgningsskemaet og dokumentationen sendes til Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter på mailadressen: ekc@fvst.dk

Du kan også sende et brev til: 

Fødevarestyrelsen
Att.: EksportKontrolCentret
Søndergade 50
6600 Vejen 

Skriv "Ansøgning autorisation dyretransport" i emnefeltet eller på konvolutten.

5. Gebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr

Fødevarestyrelsen opkræver et administrationsgebyr for udstedelse af autorisation til transport af dyr. Gebyret er på DKK 6.619​​ for autorisation til transporter over 8 timer.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen og de nødvendige dokumenter, fremsendes en faktura. Gebyret skal betales senest 30 dage efter fakturaens fremsendelse. Den videre sagsbehandling fortsætter, når Fødevarestyrelsen har modtaget gebyret.

Fødevarestyrelsen kan først se din indbetaling, ca. tre dage efter at du har betalt. 

Autorisationen er gyldig i højst 5 år

Inden autorisationen udløber, skal du søge om autorisation igen, såfremt du fortsat skal transportere levende dyr.

6. Fødevarestyrelsen vender tilbage 

Fødevarestyrelsen har en sagsbehandlingstid på op til 60 dage fra, at ansøgningen samt alle de nødvendige oplysninger og betaling er modtaget. Hvis der er behov for fristforlængelse, får ansøgeren meddelelse om dette inden fristens udløb.

Når afgørelse er truffet, sendes afgørelsen til din virksomheds e-boks.

Fødevarestyrelsen kan ikke umiddelbart udstede autorisationen, hvis en transportvirksomhed eller person har gjort sig skyldig i alvorlige overtrædelser af transportforordningen eller bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport i de tre foregående år. Kan ansøger redegøre for, hvordan yderligere overtrædelser kan undgås, kan Fødevarestyrelsen vurdere, om der alligevel kan udstedes en autorisation.

Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en autorisation som transportvirksomhed, hvis transportvirksomheden/personen har overtrådt lovgivningen. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af ét til tre år, eller indtil videre.

Hvis Fødevarestyrelsen har begrundet mistanke om, at en autorisation vil kunne tilbagekaldes, kan autorisationen midlertidigt suspenderes, indtil der er en endelig afgørelse om tilbagekaldelse af autorisationen.

Liste over autoriserede transportører til lange transporter

Bemærk

Du skal ikke have autorisation, hvis du transporterer dyr over en strækning på højst 65 km, eller hvis du er selvkører.

Læs mere om at være selvkører