Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.

Der er særlige regler for hold og fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende. Reglerne findes i bekendtgørelsen om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.

Dyr, som kan fremvises

De dyr, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, må gerne fremvises. Det er for eksempel domesticerede fugle, hunde, katte og heste, hvis bekendtgørelsens almindelige regler – samt de regler, der evt. er fastsat for den pågældende dyreart – er opfyldt. De almindelige regler fastsætter bl.a. krav til indretningen af dyreanlæg og regler om fodring og vanding.

Dyr, som ikke kan fremvises

De dyr, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, må ikke holdes og fremvises. Det er for eksempel giftige insekter, visse krybdyr, aber, bjørne m.fl.

Undtagelser

Fødevarestyrelsen kan meddele tilladelse til fremvisning af vilde dyrearter, der ikke er omfattet af hverken bilag 1 og 2, hvis det ud fra dyrevelfærdsmæssige hensyn er forsvarligt.

Årlig anmeldelse af cirkus, forlystelsesparker og lignende

Cirkusser, forlystelsesparker og lignende virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal én gang årligt indgive anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke og hvor mange dyr der fremvises, og hvor dyrene skal optræde.

Der føres endvidere tilsyn med de pågældende virksomheder. Personerne, der fører tilsyn, kan i den forbindelse få sagkyndig bistand fra Rådet vedrørende hold af særlige dyr.

Bekendtgørelsen omfatter ikke hold og fremvisning af dyr i zoologiske haver, dyreparker og lignende. Sådanne virksomh​eder er efter omstændighederne omfattet af reglerne i Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.