Kvæg

Regler om dyrevelfærd for kvæg fremgår af dyrevelfærdsloven og bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg.

Du kan her finde information om krav til uddannelsesbevis for besætningsansvarlige og grænseværdier for dødelighed:

Uddannelsesbevis for besætningsansvarlige

Grænseværdi for dødelighed